Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Simonavičiūtė
  Violetos Simonavičiūtės 2019 m. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dvarčionių skyriuje Asta Rudokaitė

Pagrindinis mokinių sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą  organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla:

  • Informacijos teikimas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei ir šios informacijos sklaida.
  • Saugios ir sveikos, higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas.
  • Prevencinė ir projektinė veikla siekiant ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti tinkamą  mokinių požiūrį į savo sveikatą ir skatinant atsakomybę už ją.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra. (Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 nustatytiems reikalavimams. Konsultuoja maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.)
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais.
  • Mokinių asmens higienos tikrinimas.

Kviečiame tėvelius ir kitus bendruomenės narius įsitraukti į mokykloje organizuojamas sveikatingumo veiklas, prevencinius renginius, akcijas, projektus.

Kontaktai:

Violeta Simonavičiūtė
108 kabinetas
Telefonas +370 65965365
El. paštas: violeta.simonaviciute@vvsb.lt

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis 7.30–17.30 val.
Pietų pertrauka: 12.30-13.00 val.

Asta Rudokaitė, Dvarčionių skyrius
Telefonas (8 5) 2317118
El. paštas: asta.rudokaite@vvsb.lt

Darbo laikas:  penktadienis 7.30–16.00 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Naudinga informacija:

Asmens higiena
Veiksmai mokiniui susirgus, patyrus traumą
Pirmoji pagalba
Informacija apie pedikuliozę (užsikrėtimą utėlėmis)
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu
Apie cukraus žalą
Apie vaikų dantis
Taisyklingos laikysenos atmintinė
Informacija apie tymus
Tymai (palakatas Nr.1, plakatas Nr.2)
Dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 
Informacija apie diabetą

Naudingos nuorodos:

http://www.dia.lt | www.diabiteplius.lt

Atmintinė paaugliams sergantiems cukriniu diabetu