Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Simonavičiūtė


Veiklos kryptys:

  1. Tvarko ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
  2. Pateikia pedagogams (klasių vadovams) asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  3. Teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
  4. Prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
  5. Teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
  6. Tikrina mokinių asmens higieną bei planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
  7. Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
  8. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Susisiekti galite el. paštu violeta.simonaviciute@vvsb.lt arba per TAMO dienyną.

108 kabinetas

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis 7.30–17.30 val.
Pietų pertrauka: 12.30-13.00 val.

Naudinga informacija:

Vaizdinė medžiaga

Skendimų prevencijos filmukas

Erkių platinamų ligų prevencijos filmukas

 

Saugi vasara
Streso valdymas
Erkių platinamos ligos
Kaip išsaugoti taisyklingą laikyseną
Kaip parinkti tinkamą mokyklinę kuprinę
Asmens higiena
Veiksmai mokiniui susirgus, patyrus traumą
Pirmoji pagalba
Informacija apie pedikuliozę (užsikrėtimą utėlėmis)
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu
Apie cukraus žalą
Apie vaikų dantis
Taisyklingos laikysenos atmintinė
Informacija apie tymus
Tymai (palakatas Nr.1, plakatas Nr.2)
Dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 
Informacija apie diabetą

Naudingos nuorodos:

http://www.dia.lt | www.diabiteplius.lt

Atmintinė paaugliams sergantiems cukriniu diabetu