Mokytojai

2019-2020 mokslo metais dirbantys mokytojai

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

Jovita Andrijauskaitė

mokytoja metodininkė

Vilė Bajevienė

vyresnioji mokytoja

Renata Biveinienė

mokytoja metodininkė

Kristina Brazauskienė

mokytoja

Jūratė Budrienė

mokytoja

Daiva Cironkienė

mokytoja metodininkė

Milda Černiauskaitė

mokytoja ekspertė

Jolanta Čepliauskienė

mokytoja

Rūta Filončikienė

mokytoja ekspertė

Rūta Gražulienė

vyresnioji mokytoja

Feodotija Grochovskaja

vyresnioji mokytoja

Vladislava Janutėnienė

vyresnioji mokytoja

Daiva Jesilionienė

mokytoja metodininkė

Lina Kairiūkštienė

mokytoja ekspertė

Inga Kalibatienė

vyresnioji mokytoja

Vanda Kiguolienė

vyresnioji mokytoja

Vitalija Kikutienė

vyresnioji mokytoja

Diana Lisovskaja

vyresnioji mokytoja

Loreta Navaitytė

vyresnioji mokytoja

Kamilė Pudžemytė

mokytoja

Eslanda Spėčiuvienė

vyresnioji mokytoja

Violeta Stankevičienė

vyresnioji mokytoja

Milda Stūglienė

mokytoja metodininkė

Jurgita Visockienė

mokytoja

 

INŽINERIJOS MOKYTOJAI

Lina Bagdzevičiūtė

mokytoja

Dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė

mokytoja ekspertė

Gražina Borisevičienė

vyresnioji mokytoja

Laurynas Dapkevičius

vyresnysis mokytojas

Dr. Ramūnas Dzindzalieta

mokytojas

Pavel Fikert

mokytojas

Romualdas Kličius

vyresnysis mokytojas

Anžela Kuzmienė

vyresnioji mokytoja

Mindaugas Petravičius

mokytojas

 

DORINIO UGDYMO (ETIKOS) MOKYTOJAI

Inga Bessmertnaja

vyresnioji mokytoja

Daiva Danilevičienė

mokytoja

 

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJAI

Aurika Mačėnienė

vyresnioji mokytoja

Jūratė Vaitkuvienė

vyresnioji mokytoja

Renata Žiūkaitė

mokytoja

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Birutė Aleksaitienė

vyresnioji mokytoja

Kęstutis Bredelis

mokytojas metodininkas

Giedrė Gečiauskienė

vyresnioji mokytoja

Jolanta Juozapaitienė

vyresnioji mokytoja

Reda Kaupinienė

vyresnioji mokytoja

Remigija Noreikaitė-Siadura

mokytoja

Alesia Paškevičienė

vyresnioji mokytoja

Giedrė Pilipavičienė

vyresnioji mokytoja

Ilona Sakalauskienė

mokytoja

Sigita Sipavičiūtė

mokytoja

Irena Vėbrienė

mokytoja metodininkė

Ugnė Zaveckaitė

mokytoja

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI

Sandra Amšiejienė

mokytoja

Vilma Burneikienė

mokytoja

Aurelija Čebelienė

mokytoja ekspertė

Vitalija Jankauskaitė – Jokūbaitienė

mokytoja metodininkė

Diana Lisovskaja

vyresnioji mokytoja

Aurelija Lukoit

mokytoja

Agnė Karnė

mokytoja

Violeta Petkevičiūtė-Rudienė

mokytoja

Gelena Rostovceva

vyresnioji mokytoja

Ernesta Smalinskė

vyresnioji mokytoja

Jurgita Sriubaitė

mokytoja

Violeta Stankevičienė

vyresnioji mokytoja

Dovilė Šatkauskienė

mokytoja

Lina Švilpienė

vyresnioji mokytoja

Dalia Tirlikienė

vyresnioji mokytoja

Eglė Viteikienė

vyresnioji mokytoja

 

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJAI

Sandra Amšiejienė

vyresnioji mokytoja

Elvyra Dailydienė

vyresnioji mokytoja

 

KINŲ KALBOS MOKYTOJA

Yao Ye

mokytoja

 

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAI

Andrej Isajev

mokytojas

Erika Kudriavceva

vyresnioji mokytoja

 

VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Regina Januškevičienė

vyresnioji mokytoja

Kristina Sagaidak

mokytoja metodininkė

 

ISTORIJOS MOKYTOJAI

Vidas Gečionis

vyresnysis mokytojas

Aistė Oškinytė

mokytoja

Dalius Vinciūnas

mokytojas

 

PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKYTOJAS

Liudas Gumbinas

mokytojas

 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJOS

Jolita Bitinienė

vyresnioji mokytoja

Egidija Čičiurkienė

vyresnioji mokytoja

 

EKONOMIKOS IR VERSLUMO MOKYTOJA

Dalia Akopianienė

vyresnioji mokytoja

 

MATEMATIKOS MOKYTOJAI

Vaida Garbenienė

vyresnioji mokytoja

Ona Gurevičiūtė

mokytoja metodininkė

Zita Kacėnienė

mokytoja metodininkė

Dr. Aurelija Kasparavičiūtė

mokytoja

Neringa Reisienė

mokytoja ekspertė

Igor Saburov

mokytojas

Paulius Vanagas

vyresnysis mokytojas

Vilma Vitėnienė

vyresnioji mokytoja

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Vida Pilkauskaitė

vyresnioji mokytoja

Tadas Prakapas

vyresnysis mokytojas

Dr. Pavel Stefanovič

mokytojas metodininkas

 

FIZIKOS MOKYTOJAI

Lukas Bagdonavičius

mokytojas

Raimonda Beinortienė

mokytoja metodininkė

Marina Glodenienė

mokytoja metodininkė

Ignas Jurčiukonis

mokytojas

 

CHEMIJOS MOKYTOJAI

Violeta Laurinaitienė

vyresnioji mokytoja

Irena Saulienė

vyresnioji mokytoja

Edita Sodaitienė

vyresnioji mokytoja

 

BIOLOGIJOS MOKYTOJAI

Edita Daiva Jankauskienė

mokytoja metodininkė

Edita Lukšaitė

mokytoja metodininkė

Augustė Matvijenkaitė

vyresnioji mokytoja

 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Diana Bučienė

mokytoja metodininkė

Regimantas Lukoševičius

vyresnysis mokytojas

Liutauras Mažeika

mokytojas

Akvilė Viligurskaitė

mokytoja

Rita Vinickienė

vyresnioji mokytoja

 

TEATRO MOKYTOJA

Donata Kielaitė

mokytoja

  

DAILĖS MOKYTOJAS

Stanislovas Perlavičius

mokytojas metodininkas

 

MUZIKOS MOKYTOJOS

Daina Bagdonienė

vyresnioji mokytoja

Goda Kovalenkienė

vyresnioji mokytoja

Svetlana Kirkilienė

vyresnioji mokytoja

  

ŠOKIO MOKYTOJOS

Inga Bessmertnaja

mokytoja metodininkė

Ramunė Pabalė

mokytoja

Viktorija Petrokaitė

mokytoja

  

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAI

Jūras Liucijus Bajerčius

mokytojas ekspertas

Julija Ikamaitė

mokytoja ekspertė

Gintarė Paulauskaitė

mokytoja

Daiva Tylienė

mokytoja

Jurgis Valančauskas

mokytojas