Mokytojai

2021-2022 mokslo metais dirbantys mokytojai

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

Jovita Andrijauskaitė

mokytoja metodininkė

Jurgita Badaraitė

mokytoja

Vilė Bajevienė

vyresnioji mokytoja

Renata Biveinienė

mokytoja metodininkė

Kristina Brazauskienė

mokytoja

Jūratė Budrienė

mokytoja

Daiva Cironkienė

mokytoja metodininkė

Milda Černiauskaitė

mokytoja ekspertė

Jolanta Čepliauskienė

vyresnioji mokytoja

Rūta Filončikienė

mokytoja ekspertė

Rūta Gražulienė

vyresnioji mokytoja

Daiva Jesilionienė

mokytoja metodininkė

Lina Kairiūkštienė

mokytoja ekspertė

Inga Kalibatienė

vyresnioji mokytoja

Ieva Kvedaraitė

mokytoja

Vanda Kiguolienė

vyresnioji mokytoja

Diana Lisovskaja

vyresnioji mokytoja

Loreta Navaitytė

vyresnioji mokytoja

Eslanda Spėčiuvienė

vyresnioji mokytoja

Violeta Stankevičienė

vyresnioji mokytoja

Jurgita Visockienė

vyresnioji mokytoja

Vida Pudžemienė

vyresnioji mokytoja

 

INŽINERIJOS MOKYTOJAI

Lina Bagdzevičiūtė

mokytoja

Dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė

mokytoja ekspertė

Gražina Borisevičienė

vyresnioji mokytoja

Laurynas Dapkevičius

vyresnysis mokytojas

Dr. Ramūnas Dzindzalieta

mokytojas

Romualdas Kličius

vyresnysis mokytojas

Anžela Kuzmienė

vyresnioji mokytoja

Asta Naruševičienė

mokytoja metodininkė

Mindaugas Petravičius

mokytojas

Jolita Stapurevičiūtė

mokytoja metodininkė

 

DORINIO UGDYMO (ETIKOS) MOKYTOJA

Inga Bessmertnaja

vyresnioji mokytoja

 

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJAI

Aurika Mačėnienė

vyresnioji mokytoja

Renata Žiūkaitė

mokytoja

Daiva Žižiūnaitė

mokytoja

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Birutė Aleksaitienė

vyresnioji mokytoja

Kęstutis Bredelis

mokytojas metodininkas

Giedrė Gečiauskienė

vyresnioji mokytoja

Jolanta Juozapaitienė

vyresnioji mokytoja

Reda Kaupinienė

vyresnioji mokytoja

Greta Maceinė

mokytoja

Alesia Paškevičienė

vyresnioji mokytoja

Giedrė Pilipavičienė

vyresnioji mokytoja

Ilona Sakalauskienė

mokytoja

Irena Vėbrienė

mokytoja metodininkė

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI

Sandra Amšiejienė

mokytoja

Vilma Burneikienė

mokytoja

Aurelija Čebelienė

mokytoja ekspertė

Vitalija Jankauskaitė – Jokūbaitienė

mokytoja metodininkė

Diana Lisovskaja

vyresnioji mokytoja

Aurelija Lukoit

mokytoja

Agnė Karnė

mokytoja

Neringa Leišienė

vyresnioji mokytoja

Violeta Petkevičiūtė-Rudienė

mokytoja

Gelena Rostovceva

vyresnioji mokytoja

Ernesta Smalinskė

vyresnioji mokytoja

Jurgita Sriubaitė

mokytoja metodininkė

Violeta Stankevičienė

vyresnioji mokytoja

Lina Švilpienė

vyresnioji mokytoja

Dalia Tirlikienė

vyresnioji mokytoja

Eglė Viteikienė

vyresnioji mokytoja

 

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA

Sandra Amšiejienė

vyresnioji mokytoja

 

KINŲ KALBOS MOKYTOJA

Deimantė Jurkštaitė

mokytoja

 

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAI

Andrej Isajev

mokytojas

Olga Valiučko

mokytoja metodininkė

 

VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Regina Januškevičienė

vyresnioji mokytoja

Inga Lenktytė

mokytoja metodininkė

Kristina Sagaidak

mokytoja metodininkė

 

ISTORIJOS MOKYTOJAI

Vidas Gečionis

mokytojas metodininkas

Aistė Oškinytė

mokytoja

Dalius Vinciūnas

mokytojas

 

PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKYTOJAS

Liudas Gumbinas

mokytojas

 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJOS

Jolita Bitinienė

vyresnioji mokytoja

Egidija Čičiurkienė

vyresnioji mokytoja

 

EKONOMIKOS IR VERSLUMO MOKYTOJA

Andželika Rusteikienė

mokytoja

 

MATEMATIKOS MOKYTOJAI

Vaida Garbenienė

vyresnioji mokytoja

Ona Gurevičiūtė

mokytoja metodininkė

Dr. Aurelija Kasparavičiūtė

mokytoja

Neringa Reisienė

mokytoja ekspertė

Regina Tomaševič

mokytoja metodininkė

Irutė Kauklienė

mokytoja metodininkė

Vilma Vitėnienė

vyresnioji mokytoja

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Vida Pilkauskaitė

vyresnioji mokytoja

Tadas Prakapas

vyresnysis mokytojas

Dr. Pavel Stefanovič

mokytojas metodininkas

 

FIZIKOS MOKYTOJAI

Raimonda Beinortienė

mokytoja metodininkė

Marina Glodenienė

mokytoja metodininkė

Ignas Jurčiukonis

mokytojas

 

CHEMIJOS MOKYTOJAI

Violeta Laurinaitienė

vyresnioji mokytoja

Irena Saulienė

vyresnioji mokytoja

Dr. Edita Zubrytė

vyresnioji mokytoja

 

BIOLOGIJOS MOKYTOJAI

Edita Daiva Jankauskienė

mokytoja metodininkė

Edita Lukšaitė

mokytoja metodininkė

Augustė Matvijenkaitė

mokytoja metodininkė

 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Diana Bučienė

mokytoja metodininkė

Regimantas Lukoševičius

vyresnysis mokytojas

Liutauras Mažeika

mokytojas

Nijolė Gudžiūnienė

mokytoja metodininkė

Rita Vinickienė

vyresnioji mokytoja

Domantas Savickas

mokytojas

 

TEATRO MOKYTOJA

Donata Kielaitė-Valančauskienė

mokytoja

Leonas Milius

mokytojas

  

DAILĖS MOKYTOJAI

Stanislovas Perlavičius

mokytojas metodininkas

Laima Žeimienė

mokytoja

 

MUZIKOS MOKYTOJOS

Daina Bagdonienė

vyresnioji mokytoja

Goda Kovalenkienė

vyresnioji mokytoja

Svetlana Kirkilienė

vyresnioji mokytoja

Patricija Tadijošaitytė

mokytoja

  

ŠOKIO MOKYTOJOS

Ramunė Pabalė

vyresnioji mokytoja

Viktorija Petrokaitė

mokytoja

  

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAI

Julija Ikamaitė

mokytoja ekspertė

Gintaras Jonaitis

mokytojas

Augustas Keblikas

mokytojas

Gintarė Novickienė

mokytoja

Jurgis Valančauskas

mokytojas