Bendrasis ugdymas

  informacija atnaujinta 2022-08-17

 

Mokslo metų trukmė / Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022–2023 m.m.:

Ugdymo proceso trukmė:
1–4 klasių mokiniams – 175 dienos,
5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 dienos,
III gimnazijos klasės mokiniams – 180 dienų,
IV gimnazijos klasių mokiniams – 170 dienų.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2023 m. birželio 8 d. 35
5–8 ir I–II gimn. 2023 m. birželio 22 d. 37
III gimn. 2023 m. birželio 15 d. 36
IV gimn. 2023 m. birželio 1 d. 34

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 9 d., 5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2023 m. birželio 23 d., III gimnazijos klasės mokiniams – 2023 m. birželio 16 d., IV gimnazijos klasės mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d. 2023 m. sausio 23 d. – birželio 8 d.
I–II gimn. 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d. 2023 m. sausio 23 d. – birželio 22 d.
III gimn. 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d. 2023 m. sausio 23 d. – birželio 15 d.
IV gimn. 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 13 d. 2023 m. sausio 16 d. – birželio 1 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2022 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. kovo 15 d.
3 trimestras 2023 m. kovo 16 d. – 2023 m. birželio 22 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jam suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.