Bendrasis ugdymas

  informacija atnaujinta 2023-09-12

 

Mokslo metų trukmė / Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023–2024 m.m.:

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2024 m. birželio 11 d. 175 35
5–8 ir I–II gimn. 2024 m. birželio 26 d. 185 37
III gimn. 2024 m. birželio 18 d. 180 36
IV gimn. 2024 m. birželio 4 d. 170 34

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2024 m. birželio 12 d., 5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2024 m. birželio 27 d., III gimnazijos klasės mokiniams – 2024 m. birželio 19 d., IV gimnazijos klasės mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d. 2024 m. sausio 22 d. – birželio 11 d.
I–II gimn. 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d. 2024 m. sausio 29 d. – birželio 26 d.
III gimn. 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d. 2024 m. sausio 22 d. – birželio 18 d.
IV gimn. 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d. 2024 m. sausio 22 d. – birželio 4 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2023 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 1 d.
2 trimestras 2023 m. gruodžio 4 d. – 2024 m. kovo 15 d.
3 trimestras 2024 m. kovo 16 d. – 2024 m. birželio 26 d.

 

Mokiniui, atostogų metu laikančiam pasirinktą brandos egzaminą, egzamino dalį ar dalyvaujančiam tarpiniame patikrinime, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą, egzamino dalį ar dalyvauja tarpiniame patikrinime, nukeliama į artimiausią ugdymosi dieną.

Skip to content