ES fondų investicijų projektas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus  vykdo projektą „Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos ugdymo erdvių modernizavimas “ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0017 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“.

Projekto tikslas – padidinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus ugdymo procesų efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus ugdymo  erdves.

Projektu siekiama modernizuoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus ugdymo erdves ir tokiu būdu pagerinti mokyklos įvaizdį. Šiuo metu dauguma mokymo ir ugdymo procesuose naudojamos įrangos yra pasenusi. Modernizavus mokymosi erdves numatomas mokymo(si) kokybės ir rezultatų augimas, išaugs mokinių skaičius. Bus modernizuojamos šios  mokymosi ir edukacines  erdvės: psichologo ir specialiojo pedagogo kabinetai; demonstracinės  klasės ir 5-10 klasės; technologijų kabinetas (darbų); technologijų kabinetas (maisto ruošimo); muzikos kabinetas; sporto salė; aktų salė; laisvalaikio erdvės.

 

Projekto finansavimas – Europos Regioninės plėtros fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Projektų veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-10-26

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-08-31

 

Skip to content