2% parama

2% parama VGTU inžinerijos licėjui

2% paramos sąskaitos numeris LT7300010083404442
Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190001843
Paramos gavėjo pavadinimas VGTU inžinerijos licėjus
Buveinės adresas Antakalnio g. 120, LT-10200, Vilnius
Banko pavadinimas AB Swedbank
Banko kodas 73000

Skirti paramą galima iki 2019 m. gegužės 2 d. dviem būdais:

  1. Elektroniniu būdu: deklaruojantys savo metinius mokesčius už 2017 metus elektroniniu būdu, gali užpildyti FR0512 formos 04 versijos prašymą ir teikti jį kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje.

 

Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės:
– elektroninės bankininkystės;
– programos “ABBYY eFormFiller 2.5″ ir formos “FR0512″;
– elektroninio 2 procentų pajamų mokesčio paskyrimo paramai instrukcijos. (Prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt).

  1. Ne elektroniniu būdu: užpildyti FR0512 formą 04 versijos prašymą ir asmeniškai arba paštu pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją (Ulonų g.2, LT-08245 Vilnius).

 

Formą FR0512 (versija 04) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS  raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelį įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis  2018

6S laukelis įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas –  190001843

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00 .

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui  pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022  m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2022 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų licėjaus bendruomenės nariams ir visiems geros valios žmonėms, savo parama skatinantiems mokinių kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimą.

Iki 2-jų procentų paramos lėšų panaudojimo ataskaita už 2017 metus

2proc AČIŪ VISIEMS, REMIANTIEMS MOKYKLĄ