Visos dienos mokykla

 

VGTU inžinerijos licėjaus direktorės įsakymu Nr. V-412
patvirtintas VDM grupės tvarkos aprašas

 

 VDM pedagogo pareigybės aprašas    Sutarties forma    Prašymo forma

 

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams, sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus, pateiktus licėjaus direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 val.; penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – iki 17.00 val.. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

VDM grupių veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. nuo licėjaus pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamiems mokslo metams, skaičiaus).

Daugiau informacijos apie visos dienos mokyklą – Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje – https://vilnius.lt/lt/2018/09/14/viskas-ka-svarbu-zinoti-pradinuku-tevams-apie-naujove-vilniuje-visos-dienos-mokykla/

2018 m. rugsėjo 4 d. VGTU inžinerijos licėjuje gauta 414 pradinių klasių mokinių tėvų prašymų dėl VDM grupės lankymo. Prašymų pagrindu licėjuje iš viso suformuota 15 VDM grupių: 8 VDM grupės Antakalnio g. 120, 4 – Nemenčinės pl. 16/2 ir 3 – Dvarčionių skyriuje, kurias realiai lanko iš viso apie 360 mokinių. Daugiausia vaikai mokykloje laiką leidžia iki 16-17 val., dalis – iki 18.00 val.

VGTU INŽINERIJOS LICĖJAUS
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ
DIENOTVARKĖ
2019-2020 m. m.

14.00 – 15.00 val.
(pirmadieniais – penktadieniais)

Grupės mokinių priėmimas.

Kūrybinė, pažintinė, sportinė veikla įvairiose erdvėse.
Nebaigtų užduočių atlikimas. Namų darbų ruošimas.

15.00 – 16.00 val.
(pirmadieniais – penktadieniais)

Nebaigtų užduočių atlikimas. Namų darbų ruošimas.
Sportinė, pažintinė, meninė veikla lauke ir kitose erdvėse.

16.00 – 18.00 val.
(pirmadieniais – ketvirtadieniais)

16.00 – 17.00

(penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis)

Vaikų saviraiška.
Knygų skaitymas.
Laisvalaikis grupėje ar lauke.