Visos dienos mokykla

 

VGTU inžinerijos licėjaus direktorės įsakymu Nr. V-412
patvirtintas VDM grupės tvarkos aprašas

 

 VDM pedagogo pareigybės aprašas    Sutarties forma    Prašymo forma

 

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams, sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus, pateiktus licėjaus direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 val.; penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – iki 17.00 val.. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

VDM grupių veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. nuo licėjaus pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamiems mokslo metams, skaičiaus).

Daugiau informacijos apie visos dienos mokyklą – Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje – https://vilnius.lt/lt/2018/09/14/viskas-ka-svarbu-zinoti-pradinuku-tevams-apie-naujove-vilniuje-visos-dienos-mokykla/

2018 m. rugsėjo 4 d. VGTU inžinerijos licėjuje gauta 414 pradinių klasių mokinių tėvų prašymų dėl VDM grupės lankymo. Prašymų pagrindu licėjuje iš viso suformuota 15 VDM grupių: 8 VDM grupės Antakalnio g. 120, 4 – Nemenčinės pl. 16/2 ir 3 – Dvarčionių skyriuje, kurias realiai lanko iš viso apie 360 mokinių. Daugiausia vaikai mokykloje laiką leidžia iki 16-17 val., dalis – iki 18.00 val.

 

VGTU inžinerijos licėjaus
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKARAŠČIAI

2018-2019 m.m.

Grupė/ pedagogas(ai)

 

Klasės

Dienotvarkė (val.)

13.00-14.00

14.00 – 15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

I-IV
17.00 -18.00
V . –

VDM 1

Daiva Jesilionienė/ Lina Bagdzevičiūtė

1b, 1a

Būreliai, namų darbų ruoša

Pavakariai.

Įdomiosios veiklos: ketvirtadieniais- moksliniai bandymai;

penktadieniais – filmukų peržiūra, aptarimas

Aktyvi veikla lauke arba sporto salėje

Įdomiosios veiklos: antradieniais- šokiai, mankšta; trečiadieniais- dokumentika.

Savitvarka

Laisvas laikas, poilsis, savitvarka

VDM 2

Vitalija Kikutienė/ Vika Vainickienė

1c, 1a

Neužbaigtų klasės darbų atlikimas, būreliai

Pavakariai, veikla lauke.

Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

„Arbatos“ popietė; bibliotekos/biologijos kabineto lankymas; stalo žaidimai/ LaQ konstravimas

Skaitymo pusvalandis (tyliai individuliai/ balsu grupėje); mokytojos skaitymai. Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

Laisvas laikas, savitvarka

VDM 3

Jovita Andrijauskaitė/ Raselija Gatelienė

2b, 2c

Būreliai, namų darbų ruoša

Pavakariai, žaidimai klasėje: stalo žaidimai, dėlionės, konstravimas. Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

Aktyvi veikla lauke arba sporto salėje

Ugdomoji veikla: pokalbiai, skaitytų knygų aptarimas, diskusijos, individualus vaikų skaitymas. Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

Laisvas laikas, savitvarka

VDM 4

Aušrinė Sabaliauskaitė

2a

Būreliai, namų darbų ruoša

Pavakariai, žaidimai klasėje: stalo žaidimai, dėlionės, konstravimas. Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

Aktyvi veikla lauke arba sporto salėje

Ugdomoji veikla: pokalbiai, skaitytų knygų aptarimas, diskusijos, individualus vaikų skaitymas. Norintys gali dalyvauti VDM 1 grupės įdomiosiose veiklose

 

 

Laisvas laikas, savitvarka

VDM 5

Daiva Liepinienė

3e, 4d

Pavakariai, neužbaigtų darbų valandėlė: individualios ar kolektyvinės užduotys, „Gudručio“ klubas – darbas su gabiais mokiniais; knygų skaitymas

Žaidimai: stalo, pažintinės, kūrybinės-meninės veiklos: piešimas, lankstymas, karpymas, lipdymas; konstravimas LaQ konstruktoriumi;

Veiklos lauke arba sporto/choreografijos salėse: judrieji žaidimai, estafetės, šokiai

Laisvas laikas, savitvarka

VDM 6

Miroslovas Siniavskis

3a, 4c/ 3e, 3d (po16val.)

Pavakariai.Būreliai, namų darbų ruoša.

Įdomiosios veiklos: ketvirtadieniais- moksliniai bandymai;

penktadieniais – filmukų peržiūra, aptarimas

Aktyvi veikla lauke arba sporto salėje.

“Telefonų” laikas (iki 0,5 val.)

Įdomiosios veiklos: antradieniais- šokiai, mankšta; trečiadieniais- dokumentika.

Savitvarka

Laisvas laikas, poilsis, savitvarka

VDM 7

Milda Stūglienė/ Vanda Kiguolienė

4a/ 4b

4b(po16val.)

4e (po15 val.)

Pavakariai, neužbaigtų užduočių valandėlė: individualios ar kolektyvinės užduotys, knygų skaitymas ir kita veikla; poilsis gryname ore

Pirmadienį- informacinių technologijų, tyrinėjimų diena. Antradienį- tylaus skaitymo,  diskusijų diena.

Trečiadienį- veikla pagal vaikų interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai.

Ketvirtadienį- sporto diena.

Penktadienį- filmų diena.

Laisvas laikas, poilsis, savitvarka

VDM 8

Inga Kalibatienė

Renata Biveinienė

Milda Černiauskaitė

 

4e (401)

3b (306)

3c (307)

Po pamokų – būreliai, namų darbų ruoša

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gagiškienė
tel. 8 613 82564 el.p. rita.gagiskiene@vgtulicejus.lt