Mokyklos istorija

1963 metais rugsėjo 1 dieną duris atvėrė Vilniaus 22-oji vidurinė mokykla. Mokiniai džiaugėsi erdviomis klasėmis, puikiomis dirbtuvėmis, gražiais kabinetais. Mokyklos direktorei Elvyrai Raupėnienei teko nelengvas uždavinys – reikėjo suburti darnų ir darbštų mokytojų kolektyvą. 1966 metais mokykla išleido pirmąją 26 abiturientų laidą. Mokykla, vadovaujama direktorės E. Raupėnienės, pasiekė žymių rezultatų. 1966–1967 mokslo metais įvedamas sustiprintas lietuvių kalbos mokymas, įvedama lotynų kalba. Mokykla turi senas ir gilias literatūrines tradicijas. Joje dirbo žymūs lituanistai G. Grigėnienė, B. Jašinskaitė, K. Margevičius, B. Granskienė ir daugelis kitų. Šiandien mes taip pat galime didžiuotis gausiu būriu gabių, patyrusių aukštos kvalifikacijos pedagogų. 1974 metais pastatytas mokyklos priestatas su nauja sporto sale. Daugelį metų mokyklą garsino Vilniaus mieste ir respublikoje garsus mišrus choras, vadovaujamas Lietuvos nusipelniusio meno vadovo Vytauto Urbonavičiaus, etnografinis ansamblis, tautinių šokių kolektyvas. Šiandien mūsų mokykloje taip pat gausu įvairios kultūrinės popamokinės veiklos, o mūsų mokiniai pasiekia aukštų sportinių ir meninių laimėjimų. 1986 metais direktoriumi paskiriamas Vytautas Leišys. Mokyklai jis vadovavo vienerius metus. 1987 metais direktoriumi tapo Gintautas Stasiulevičius. Direktorius rūpinosi mokyklos atnaujinimu. 1990–2006 metais mokyklai vadovavo direktorius Jonas Kvederaitis. Direktorius stengėsi stiprinti mokyklos bendruomenės demokratiškumą, draugiškumą. 1993 metais mokykla šventė 30 metų jubiliejų. Ta proga mokyklai buvo suteiktas Mikalojaus Daukšos vardas. 2006-2007 mokslo metais laikinai direktoriaus pareigas ėjo Danutė Stasiukynienė.

Nuo 2007 metų pavasario mokyklai vadovavo direktorė Regina Mikalauskienė.

2011 m. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir įsteigė pirmąsias VGTU klases. 2013 m. gegužės 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla pasirašė Ketinimų protokolą dėl siekio 2015 m. steigti VGTU gimnaziją. 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykloje pradėta įgyvendinti specializuoto inžinerinio ugdymo krypties programa pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Inžinerio ugdymo įgyvendinimui mokykloje VGTU skyrė programos koordinatorių.

2011 m. mokyklos bendruomenei duris atvėrė Kinų kalbos ir kultūros studija, įrengta VU Konfucijaus instituto lėšomis. 2014 m. rugsėjo 1 d. mokiniai pradėjo mokytis kinų, kaip trečiosios užsienio kalbos, o rugsėjo 27 d. kartu su VU Konfucijaus institutu atidarė Vilniaus universiteto Konfucijaus klasę – pirmąjį Lietuvoje kinų kalbos ir kultūros centrą vidurinėje mokykloje, kuriame mokiniai turi išskirtinę galimybę mokytis kinų kalbos, susipažinti su papročiais, kultūra ir menais.

2013 m. rugsėjo 1 d. mokyklai prijungtas Dvarčionių skyrius (reorganizuota Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla).

2021 m. spalį – 2022 m. gegužę licėjui laikinai vadovauti paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, kuri nuo 2022 m. birželio 1 d. pradėjo eiti VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pareigas.

Mokykla didžiuojasi savo mokiniais – šiandien žinomais mokslininkais, gydytojais, menininkais, sportininkais. Tai Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Čaplikas, teisininkė profesorė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja Toma Birmontienė, teisininkas tarptautininkas, MRU Teisės fakulteto docentas, publicistas, rašytojas Justinas Žilinskas, pirmasis Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Japonijoje ir Filipinų Respublikai Algirdas Kudzys, VU docentas Paulius Subačius, VU docentas Jurgis Pakerys, VU profesorius Rimantas Rakauskas, VU docentas Rimantas Budrys, VDA profesorius Marius Pranas Šaliamoras, mikrochirurgas Kęstutis Vitkus, žymus genetikas, dirbantis JAV Darius Balčiūnas, gydytoja Audronė Usonienė, menotyrininkė Laima Mertinienė, poetai Aidas Marčėnas, Antanas Šimkus, Vytautas Dekšnys, teatro režisierius Cezaris Graužinis, menininkas Gitenis Umbrasas, aktorė Justina Žurauskaitė, verslininkai Hubertas Grušnys, Žilvinas Jančoras, Vytautas Kudzys, Maskvos lietuviškos mokyklos direktorė mokslų daktarė Solveiga Valatkaitė, žymi visuomenininkė Rūta Vanagaitė, TV laidų vedėjas Audrius Rakauskas, žurnalistas Andrius Kunčina, futbolininkas Edgaras Jankauskas, architektai Gintas ir Saulius Pamerneckai, politologas Virgis Valentinavičius, istorikas Ronaldas Račinskas ir kiti žymūs žmonės.

 

Skip to content