Socialinė pagalba

  informacija atnaujinta 2024-02-28

 

Pagrindinis licėjaus socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, padėti užtikrinti jo saugumą mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

– Konsultuoja mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

– Teikia kryptingą pagalbą mokiniui įvertinus individualius vaiko ugdymosi poreikius, jo galias ir sunkumus.

– Sprendžia krizinius atvejus mokykloje (smurto, patyčių, žalingų įpročių), ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

– Bendradarbiauja su klasės vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.

– Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

– Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

– Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas ugdant mokinių socialinius įgūdžius (patyčių, smurto, žalingų įpročių ir kt.)

– Kartu su licėjaus bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.

 

  Skubi nemokama emocinė ir psichologinė pagalba Vilniuje   Socialinė parama mokiniams 2023-2024 m. m. 
           
  Išmokos vaikams   Laiškas tėvams, jeigu vaikas pabandė psichoaktyvių medžiagų
           
  Informacija tėvams, jeigu vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas   Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Socialinių pedagogų kontaktinis darbo laikas

Socialinė pedagogė Lina Volungevičienė (1–4 klasės)
221 kab. Nemenčinės pl. 16 (pradinis skyrius)
lina.volungeviciene@vgtulicejus.lt

Kontaktinės valandos:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 14.00
11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00

 

Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė (5–12 klasės)
109 kab. Antakalnio g. 120 (pagrindinis skyrius)
loreta.dirsiene@vgtulicejus.lt

Kontaktinės valandos:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.30 – 12.00 8.30– 12.00 8.30– 12.00 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.00 – 15.30

 

 

Skip to content