Socialinė pagalba

  informacija atnaujinta 2022-10-10

 

Pagrindinis licėjaus socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, padėti užtikrinti jo saugumą mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

– Konsultuoja mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

– Sprendžia krizinius atvejus mokykloje (smurto, patyčių, žalingų įpročių), ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

– Bendradarbiauja su klasės vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.

– Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

– Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

– Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas ugdant mokinių socialinius įgūdžius (patyčių, smurto, žalingų įpročių ir kt.)

– Kartu su licėjaus bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.

 

  Skubi nemokama emocinė ir psichologinė pagalba Vilniuje   Socialinė parama mokiniams
           
  Išmokos vaikams   Laiškas tėvams, jeigu vaikas pabandė psichoaktyvių medžiagų
           
  Informacija tėvams, jeigu vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas      

 

Socialinių pedagogų kontaktinis darbo laikas

Socialinė pedagogė Lina Volungevičienė (1 – 4 klasės)
211 kab. Nemenčinės pl. 16 (pradinis skyrius)

Kontaktinės valandos:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 – 11.30 8.00 – 11.30 8.00 – 11.30 8.00 – 11.30 (dirba nuotoliniu būdu)
12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00  

 

Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė (5 – 12 klasės)
109 kab. Antakalnio g. 120 (pagrindinis skyrius)
Kontaktinės valandos:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.30 – 12.00 8.30– 12.00 8.30– 12.00 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.00 – 15.30