Socialinė pagalba

  informacija atnaujinta 2022-09-30

 

Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė kuruoja 7–12 kl.


Pagrindinis licėjaus socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, padėti užtikrinti jo saugumą mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

  • Individualiai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo sunkumų.
  • Dirba su mokiniais, kurie patiria smurtą, patyčias, turi žalingų įpročių.
  • Padeda tėvams ir mokytojams suprasti vaiko poreikius, kartu ieško tinkamiausio problemos sprendimo būdo.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant socialines ir pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų mokiniui.
  • Informuoja apie įstaigas, teikiančias socialinę ir pedagoginę pagalbą.
  • Kartu su licėjaus bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.
  • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją licėjuje.

Kontaktai:

Loreta Dirsienė, 109 kabinetas
loreta.dirsiene@vgtulicejus.lt

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

10.30 – 12.10
12.40 – 14.40

8.30—12.10

10.30 – 12.10
12.40 – 14.40

8.30—12.10 8.30—12.10

 

  Skubi nemokama emocinė ir psichologinė pagalba Vilniuje    
           

 

Naudinga informacija:
Socialinė parama mokiniams
„Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas“
Laiškas tėvams. Ką daryti, jeigu vaikas pabandė alkoholio ir narkotikų
Pagalba telefonu
Informacija tėvams

Vilniečiai 60 Eur išmokos vaikui prašymus gali pateikti negaišdami laiko – e. būdu: https://www.renkuosilietuva.lt/lt/ismoka-vaikui/