Inžinerinis ugdymas VGTU

Šias mokslo metais inžinerinį ugdymą papildo 2 nauji dalykai – architektūra ir medijos.

2019-2020 m.m. rudens semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa

 

2019-2020 m.m. pavasario semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa