Inžinerinis ugdymas VGTU

Šias mokslo metais inžinerinį ugdymą papildo 2 nauji dalykai – architektūra ir medijos.

2018-2019 m.m. rudens semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa

 

2018-2019 m.m. pavasario semestro pirminio inžinerinio ugdymo programa