Pamokų laikas

Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma. 1 klasės mokiniams pamokos trukmė yra 35 min., 2–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 45 min.

Pamokos mokiniams vyksta tokiu grafiku:

 

Pamokos 5–8 klasėse / I–IV gimnazijos klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1 8.00 – 8.45 10
2 8.55 – 9.40 10
3 9.50 – 10.35 20
4 10.55 – 11.40 20
5 12.00 – 12.45 20
6 13.05 – 13.50 10
7 14.00 – 14.45 10
8 14.55 – 15.40  
Pamokos 2–4 klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1   8.00 – 8.45 10
2   8.55 – 9.40 10
3   9.50 – 10.35 35
4 11.10 – 11.55 35
5 12.30 – 13.15 10
6 13.25 – 14.10  
     
Pamokos 1-ose klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1   8.00 – 8.35 20
2   8.55 – 9.30 30
3 10.00 – 10.35 35
4 11.10 – 11.45 30
5 12.15 – 12.50  


Mokslo metų pradžia ir pabaiga, trimestrai ir pusmečiai, atostogos ir kita informacija