Metodinė taryba

Metodinė taryba 2021 – 2022 m.m.

 

  Metodinės tarybos nario pavardė ir vardas Pareigos ir kvalifikacinė kategorija

 

Čebelienė Aurelija

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

 

Beinortienė Raimonda

Fizikos mokytoja metodininkė

 

Bredelis Kęstutis

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

 

Bučienė Diana

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

Černiauskaitė Milda

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

 

Dapkevičius Laurynas

Inžinerijos vyresnysis mokytojas

 

Gečionis Vidas

Istorijos mokytojas metodininkas

 

Lukšaitė Edita

Biologijos mokytoja metodininkė

 

Lisovskaja Diana

Pradinio ugdymo ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Kairiūkštienė Lina

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

 

Kovalenkienė Goda

Muzikos vyresnioji mokytoja

 

Reisienė Neringa

Matematikos mokytoja ekspertė

 

Vėbrienė Irena

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Viteikienė Eglė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Vitėnienė Vilma

Matematikos vyresnioji mokytoja

Metodinės tarybos kuratorė

Beinoravičiūtė Rūta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir lotynų kalbos mokytoja ekspertė