Projektai

 

Projektas pagal Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programą „INTELLECTUAL PROPERTY AWARENESS – ROOTS FOR INNOVATION AT SCHOOL“

Apie projekto įgyvendinimo pradžią

Įgyvendintas NordPlus Junior projektas

 

Ši programa yra pasaulyje gerai žinoma neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų ir įgyvendinama daugiau nei 130 pasaulio šalių. Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir atkakliai jų siekia. Tokiu būdu jauni žmonės geriau pažįsta save, pasitiki savimi ir įgyja gyvenimui ir ateities darbui reikalingų įgūdžių. DofE programos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

 

MODERNIOS
TECHNOLOGIJOS
ŠVIETIMUI

VGTU inžinerijos licėjus kartu su dar trimis mokyklomis (Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciu centru, Vilniaus rajono Riešės gimnazija ir Vilniaus rajono Buivydiškių pagrindine mokykla) nuo 2017 m. gruodžio mėn. vykdo ES finansuojamą projektą „Moderniosios technologijos švietimui“.

Projekto tikslas – atnaujinti projekte dalyvaujančių mokyklų ugdymo turinį ir turinio įgyvendinimo priemones pritaikant STE(A)M koncepciją bei pasidalinti gerąja patirtimi.

VGTU inžinerijos licėjus šiame projekte yra konsultuojanti ugdymo įstaiga.

Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Svetainė: http://mts.vgtulicejus.lt/

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 metų vasaros jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

Mokyklų dešimtukas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kuria ir išbando mokomąją medžiagą, teikia siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijasi gerąja patirtimi.

Projektas remiasi 2016 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos suburtos mokslininkų, mokytojų, švietimo ekspertų ir verslininkų darbo grupės parengtais Pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis.

Bendradarbiaujant švietimo bendruomenei, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, bus sukurta metodinė medžiaga, padedanti ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas yra skiriamas projektams, kurie prisideda prie 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos tikslų įgyvendinimo, atitinka kvietimuose teikti paraiškas finansuojamoms veikloms bei pareiškėjams nustatytas sąlygas ir yra parengti pagal administruojančių institucijų nustatytus reikalavimus projektams.

 

„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“  (kodas  Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

 

 

Projektas, kurį vykdo Britų taryba bei VšĮ „Meno avilys“, įgyvendinamas kartu su Ugdymo plėtotės centru.

Pagrindinė projekto idėja – parodyti mokiniams, kad šiandienos medijos ne tik pramoga, bet ir puikus instrumentas, leidžiantis skleistis kūrybiškumui, atveriantis naujus ir įdomius būdus mokytis, įgyti žinių bei gebėjimų.

Projekto metu mokiniai ne tik giliau analizuoja medijas, tokias kaip: televizija, socialiniai tinklai, kinas, reklama, kompiuteriniai žaidimai, bet ir klausosi paskaitų, dalyvauja tikslinėse projekto pamokose bei kūrybinėse dirbtuvėse.

 

Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Siekdami šio tikslo jėgas suvienys „Renkuosi mokyti!“ mokytojas ir visa mokyklos bendruomenė.
Mokyklos bendruomenės įgalinimas, įtraukiojo ugdymo principų taikymas ir „Renkuosi mokyti!“ mokytojai yra kertinės atsinaujinusios projekto kryptys.

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Mokyklų tobulinimo centras drauge su pagrindiniu projekto partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos fondu „Dabar“.

2B KLASĖS MOKINIŲ TRUMPALAIKIAI NAMŲ DARBŲ PROJEKTAI 2019 M. SAUSIS-KOVAS

Gab mokinių saviraiška vykdant inžinerinio ugdymo projektus

Aplinkosauginis projektas. (Projektas užbaigtas)

 

 

Skip to content