Erasmus plus

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus mokytojai ir mokiniai
aktyviai dalyvauja Erasmus+ programos finansuojamuose projektuose

 

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su Portugalijos (Escola Secundaria Campos de Melo) ir Turkijos (Gaziantep Kolej Vakfi Ozel Fen Lisesi) mokyklomis vykdo ir koordinuoja Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Creation and Integration of STEAM Model in General Education“.

Projektą rengė ir paraišką teikė VGTU inžinerijos licėjaus komanda, siekianti gilinti STEAM suvokimo bei praktinio taikymo bendrajame ugdyme kokybę

Projekto dalyviai – 11-18 metų mokiniai ir mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2019-2021).

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su užsienio šalių partnerių mokyklomis sukurti daugialypės STEAM sistemos integravimo į bendrąją programą modelį, paremtą žiedine ekonomika ir užtikrinsiantį efektyvų integruotą ugdymą.

Projekto veiklomis bus siekiama ugdyti mokinių ir mokytojų tarpdalykinės integracijos, paremtos STEAM modeliu, kompetencijas, analizuojama ir sprendžiama žiedinės ekonomikos ir tvarios visuomenės esama situacija ir numatomos ateities galimybės bei vizija, skatinamas kūrybiškas, inovatyvus mąstymas bei veikla, ugdanti ir formuojanti iniciatyvų, kūrybišką, verslų, atsakingą jauną žmogų.

Tikimasi, jog projekto metu sukurta metodinė, vaizdinė, mokomoji medžiaga bus reikšminga ne tik projekto šalių mokyklų bendrojo ugdymo pokyčiams, bet ir pasitarnaus kaip vertinga priemonė, įgalinanti kitas suinteresuotas šalies mokyklas sėkmingai taikyti STEAM modelį taip kuriant inovatyvų ugdymo procesą.

 

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. VGTU inžinerijos licėjus įsitraukė į tarptautinį Erasmus+ programos finansuojamą KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Too Hard to Be Soft??“, kuriame dalyvauja penkių šalių mokyklos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (Lietuva), IV Liceum Ogolnoksztalcace (Lenkija), Sehit Bora Celik Anadolu Lisesi (Turkija), Agrupamento de Escolas Fernão do Pó (Portugalija) ir Istituto Istruzione Superiore ‘E. Majorana – A.Cascino’ (Italija).

Projekto uždaviniai – skatinti tarptautinę kultūrinę komunikaciją, pasidalinti įvairiomis darbo metodikomis tarptautiniu mastu, lavinti mokinių komunikavimo įgūdžius, gebėjimą priimti sprendimus sprendžiant sunkumus, siekiant užsibrėžto tikslo, ugdyti komandinio darbo įgūdžius siekiant partneriškų santykių, mokyti darbo ir veiklos etikos, problemų sprendimo, motyvuoti mokinius siekti tikslų, suteikiančių galimybę socialiai bei karjeros aspektu sėkmingai integruotis į Europos aplinką.

Projekto tikslinė dalyvių grupė – 14-18 m. mokiniai ir mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2018-2020).

Projekto metu penkių šalių mokyklos dalinsis įvairiomis darbo metodikomis ir būdais – taip bus siekiama kurti inovatyvesnį, patrauklesnį ugdymo procesą. Viso tarptautinio bendradarbiavimo metu bus kuriamos metodinės aprašomosios gairės bei rengiama veiklų video medžiaga, kuria šalys-partnerės pasidalins su kitomis mokyklomis.

 

Nuo 2017 m. gruodžio mėnesio VGTU inžinerijos licėjus kartu su kitomis šalimis-partnerėmis dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school”. Projekte veiklas vykdo 5 ugdymo įstaigos: Sociālās inovācijas centrs (Latvia),  Zavod VseUk (Slovėnija), Põltsamaa Coeducational Gymnasium (Estija), Ķekavas vidusskola (Latvija) ir VGTU inžinerijos licėjus (Lietuva).

Pagrindinis projekto tikslas – šalių mokykloms parengti metodinę medžiagą, kuri būtų pagalbinė priemonė integruojant STEM modelį į formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas.

Kiekviena šalis-partnerė nagrinėja savo šalies STEM situaciją, teikia rekomendacijas, dalijasi patirtimi organizuojant STEM veiklas, renka ir analizuoja savo šalies geriausius STEM pavyzdžius.

Licėjuje yra sudaryta projekto veiklų grupė, kurios uždavinys – sėkmingai vykdyti projekte numatytas veiklas, dalintis savo sukaupta patirtimi su kitomis mokyklomis, remtis geriausiais savo šalies ir kitų šalių pavyzdžiais ir atstovauti STEM krypties ugdymui tarptautiniu mastu.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su dar keturiomis šalimis-partnerėmis  (R-K. Sg. Canisius Almelo mokykla (Olandija), Sirius akademija (Jungtinės Valstijos), I.E.S.la Cala de Mijas mokykla (Ispanija), Escola Secundaria Campos de Melo mokykla (Portugalija) vykdo Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Universe – an  Odyssey of Space and Time“.

Projekto dalyviai – 10–18 metų mokiniai ir mokytojai.

Projekto tikslas – didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą Europoje, supažindinti su naujausiomis technologijomis ir jomis naudojantis kurti inžinerinius įrenginius, skatinti tarptautinę kultūrinę komunikaciją tarp skirtingų šalių ugdymo institucijų, suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams pagerinti anglų kalbos įgūdžius.

Projekto metu gvildenama kosmoso tema kartu plėtojant STEAM dalykų kompetencijas.

Projektas baigtas

 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su dar penkiomis šalimis-partnerėmis  (Escola Secundaria Campos de Mela – Covilha (Portugal), Yenikent Anatolian High School (Turkey), R.- K. Sg. Canisius (The Netherlands), Parnu Koidula Gymnasium (Estonia), Salaspils 1. Vidusskola (Latvia) vykdo Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „My World in the Drop of Water“.

Projekto dalyviai – 9-18 metų mokiniai ir mokytojai. Projekto pabaiga – 2018 m. vasara.

Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi STEAM disciplinomis, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, domėjimąsi Europos šalių kultūra bei gilinti anglų kalbos žinias, aktyvinti tarptautinę komunikaciją siekiant dalintis patirtimi naujausių technologinių sprendimų bei inžinerijos srityse.

Projekto metu analizuojama ir aktualizuojama vandens tema šalies ir pasaulinio konteksto mastu.

Projektas baigtas

 

Projektas „Sostinių paslaptys“

Projektas baigtas

Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7-18 mrtų amžiaus inžinerines kompetencijas

Projektas baigtas