Erasmus plus

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus mokytojai ir mokiniai
aktyviai dalyvauja Erasmus+ programos finansuojamuose projektuose

 

Pavadinimas: „Defining Standards in STEAM+E (Entrepreneurship) Education“
Projekto Nr. 2022-1-TR01-KA220-HED-000088047 

Projekto trukmė: 2022–2024

Koordinatorius: GAZIANTEP UNIVERSITESI (Gaziantep, Turkija)

Partneriai:

COOPERATIVA DE ENSINO DE V. N. FAMALICÃO, CRL – E.P. CIOR (Porto, Portugalija)
UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE-UNINETTUNO (Roma, Italija)
COLEGIO SEK CIUDALCAMPO S.L. (Madridas, Ispanija)
BAHCESEHIR UNIVERSITESI FOUNDATION (Stambulas, Turkija)
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Salonikai, Graikija)
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS (Vilnius, Lietuva)

 

2020 m. spalio mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su partneriais iš Graikijos, Turkijos ir Ispanijos pradėjo įgyvendinti naują Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerysčių projektą “All Your Dreams Can Come True if You Have the Courage to Pursue“ (“Young Entrepreneurs“). Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-077989.

Projekto dalyviai – 14-18 metų mokiniai bei jų mokytojai.
Projekto trukmė – dveji metai (2020-10-01 – 2022- 06-30).

Projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2023-06-30

Projekto tikslas – vietos ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklų bei mokymų metu, pasitelkiant metodologinius sprendimus ir praktinius užsiėmimus, tobulinti mokinių ir mokytojų verslumo bei lyderystės įgūdžius siekiant, jog mokytojai gebėtų ugdymo procesą organizuoti atliepdami šiandienos ir ateities pasaulio poreikius bei perteiktų žinias, įgūdžius ir kompetencijas mokiniams lavindami jų verslumo plačiąja prasme suvokimą ir gebėjimą praktiškai pasinaudoti įgytais mąstymo ir veiklos modeliais kryptingai įgyvendinant savo ateities tikslus – tiek akademinius, tiek profesinius. tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijas.

Projekto rezultatai ir laukiamas poveikis:

  • pagrindiniai verslumo ir lyderystės principai integruoti į bendrojo ugdymo programų dalykus;
  • patobulintos mokinių ir mokytojų verslumo kompetencijos bei gebėjimai;
  • sustiprėję mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo šalies ir tarptautiniu mastu, komandinio darbo bei lyderystės įgūdžiai;
  • patobulėję mokinių ir mokytojų ICT, skaitmeninio raštingumo įgūdžiai ir anglų kalbos kompetencijos;
  • drąsiai į ateitį ir į savo perspektyvas žvelgianti asmenybė, pasirengusi siekti užsibrėžtų tikslų;
  • sukurtas antreprenystės su šalies ir užsienio mokyklų bei tikslinių institucijų tinklas;

 

Projektą įgyvendinančios organizacijos:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (Lithuania) – projekto koordinatorius
2o GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS (Greece)
Faik Sahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey)
Sehit Bora Celik Anadolu Lisesi (Turkey)
Colegio Séneca S.C.A. (Spain)

Projekto svetainė: https://entrepreneurs.vgtulicejus.lt/

 

2020 m. rugsėjo mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Rumunijos ir Vokietijos pradėjo įgyvendinti naują Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerysčių projektą “Ecology Through Collecting, Selecting and Recycling“ (“ECO-SE-RE“). Projekto Nr. 2020-1-DE03-KA229-077126_3.

Projekto dalyviai – 14-18 metų mokiniai bei jų mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2020-09-01 – 2022- 08-31).

Projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2023-08-31

Projekto tikslas – atsiremiant į STEAM metodika grįstų formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą, ugdyti mokinių, kaip darnios savo šalies ir pasaulio piliečių ateities visuomenės dalies, tvaraus ir sąmoningo vartojimo įgūdžius, gebėjimą rūpintis savo aplinkos gerove ir švara, atsakingą požiūrį į rūšiavimo, perdirbimo ir pakartotinio daiktų naudojimo procesus ir galimybes bei tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijas.

Projekto rezultatai ir laukiamas poveikis:
• sukurtos ir į ugdymo procesą integruotos inovatyvios tvaraus elgesio ugdymo strategijos;
• sukurtas bendradarbiavimo su šalies ir užsienio mokyklų bei aplinkosaugos institucijų tinklas;
• sustiprėjusios mokinių ir mokytojų rūšiavimo, pakartotinio daiktų naudojimo, perdirbimo
ir kitos beatliekės visuomenės koncepto įgyvendinimo kompetencijos;
• patobulėję mokinių ICT, skaitmeninio raštingumo įgūdžiai ir anglų kalbos kompetencijos;
• tvarios ir darnios ateities kūrimui pasirengusi visuomenė.

Projektą įgyvendinančios organizacijos:
Staaliches Berufliches Schulzentrum Wasserburg a. Inn (Germany) – projekto koordinatorius
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (Lithuania)
Liceul Tehnologic Edmond Nicolau (Romania)
Colegio Pureza de Maria Santa Cruz (Spain)
Instituto de Educação CIC (Portugal)
Melikgazi Kayseri Lisesi (Turkey)

Mokymosi vizitai (LTT)
 
Projekto veiklos
 
eTwinning Label

 

VGTU inžinerijos licėjus pradeda vykdyti Europos Komisijos Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą “Think Inside the Box! A Methodological STEAM Toolkit for Schools”, dotacijos sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA201-077987. Projekto trukmė – dveji metai nuo 2020-10-01 iki 2022-09-30. Projektas parengtas siekiant inicijuoti mokinių susidomėjimą STEAM srities dalykais ir suteikti mokytojams reikiamų įgūdžių ugdymo procesą organizuoti remiantis STEAM metodika.

Projekto tikslas – skatinti mokinius mąstyti kaip išradėjus bei plėtoti mokytojų gebėjimus vykdyti STEAM veiklas. Šiam tikslui pasiekti bus sukurta inovatyvi metodologija, padėsianti mokytojams suorganizuoti sėkmingą kūrybišką STEAM renginį.

Projekto uždaviniai:
• sukurti metodologinių įrankių rinkinį, skirtą praktiniam STEAM mokymo renginiui, kurio metu mokiniai įgyja naujų žinių, konstruoja, programuoja ir įgyvendina kūrybinį projektą;
• suteikti mokytojams galimybę patobulinti savo kompetencijas siekiant sėkmingo ir tvaraus STEAM ugdymo įtraukimo į švietimo procesą;
• įtraukti 5-8 ir 9-12 klasių mokinius į smagias, kūrybiškas STEAM veiklas;
• dalintis projekto metu sukurtu intelektiniu produktu su bendrojo lavinimo mokyklų ir kitų švietimo sektorių kolegomis šalyse partnerėse ir už jų ribų.

Projekto metodologija:
Kuriamas metodologinių įrankių rinkinys bus sutelktas į praktinio pobūdžio STEAM renginį. Mokiniai, dirbdami komandose, nustatyto dydžio dėžutėje gamins “Rube Goldberg“ mašinos modelius kurdami ir programuodami savo pasirinktais įrankiais bei “micro:bit“ kompiuteriukais ir 3D spausdintuvais. Siekiant mokinių įsitraukimo, motyvacijos ir išradėjo gebėjimų stiprinimo, bus pasitelkiami problemomis grįsto mokymosi (angl. “Problem-Based Learning“), susidomėjimu grįsto gamtos mokslų ugdymo (angl. “Inquiry-Based Science Education“), “Design Thinking“ ir kiti metodai.

Planuojami rezultatai:
• “Think Inside The Box“ metodologinių įrankių rinkinys mokiniams ir mokytojams, skirtas įgyvendinti kūrybiškus STEAM užsiėmimus.
• Tyrimo apie įgūdžių lygio ir susidomėjimo STEAM dalykais kaitą mokinių ir mokytojų tikslinėse grupėse ataskaita.
• Mažiausiai 20 mokytojų ir 300 tikslinės grupės mokinių, įsitraukusių į metodologijos testavimo veiklas organizacijose partnerėse.
• Mažiausiai 50 mokytojų ir 500 tikslinės grupės mokinių iš kitų mokyklų Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, įsitraukusių į metodologijos testavimo veiklas.
• Mažiausiai 90 mokinių, mokytojų, švietėjų, švietimo srities politikų, verslo įmonių atstovų, supažindintų su projekto rezultatais sklaidos renginių metu trijose valstybėse partnerėse.

Projektą įgyvendinančios organizacijos:
VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorius
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus
Panevėžio švietimo centras (padalinys Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“)
Kuresarės gimnazija (Estija)
“Gheorghe Asachi“ Botosani techninė kolegija (Rumunija)

 

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su Portugalijos (Escola Secundaria Campos de Melo) ir Turkijos (Gaziantep Kolej Vakfi Ozel Fen Lisesi) mokyklomis vykdo ir koordinuoja Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Creation and Integration of STEAM Model in General Education“.

Projektą rengė ir paraišką teikė VGTU inžinerijos licėjaus komanda, siekianti gilinti STEAM suvokimo bei praktinio taikymo bendrajame ugdyme kokybę

Projekto dalyviai – 11-18 metų mokiniai ir mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2019-2021).

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su užsienio šalių partnerių mokyklomis sukurti daugialypės STEAM sistemos integravimo į bendrąją programą modelį, paremtą žiedine ekonomika ir užtikrinsiantį efektyvų integruotą ugdymą.

Projekto veiklomis bus siekiama ugdyti mokinių ir mokytojų tarpdalykinės integracijos, paremtos STEAM modeliu, kompetencijas, analizuojama ir sprendžiama žiedinės ekonomikos ir tvarios visuomenės esama situacija ir numatomos ateities galimybės bei vizija, skatinamas kūrybiškas, inovatyvus mąstymas bei veikla, ugdanti ir formuojanti iniciatyvų, kūrybišką, verslų, atsakingą jauną žmogų.

Tikimasi, jog projekto metu sukurta metodinė, vaizdinė, mokomoji medžiaga bus reikšminga ne tik projekto šalių mokyklų bendrojo ugdymo pokyčiams, bet ir pasitarnaus kaip vertinga priemonė, įgalinanti kitas suinteresuotas šalies mokyklas sėkmingai taikyti STEAM modelį taip kuriant inovatyvų ugdymo procesą.

Projektas baigtas

 

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. VGTU inžinerijos licėjus įsitraukė į tarptautinį Erasmus+ programos finansuojamą KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Too Hard to Be Soft??“, kuriame dalyvauja penkių šalių mokyklos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (Lietuva), IV Liceum Ogolnoksztalcace (Lenkija), Sehit Bora Celik Anadolu Lisesi (Turkija), Agrupamento de Escolas Fernão do Pó (Portugalija) ir Istituto Istruzione Superiore ‘E. Majorana – A.Cascino’ (Italija).

Projekto uždaviniai – skatinti tarptautinę kultūrinę komunikaciją, pasidalinti įvairiomis darbo metodikomis tarptautiniu mastu, lavinti mokinių komunikavimo įgūdžius, gebėjimą priimti sprendimus sprendžiant sunkumus, siekiant užsibrėžto tikslo, ugdyti komandinio darbo įgūdžius siekiant partneriškų santykių, mokyti darbo ir veiklos etikos, problemų sprendimo, motyvuoti mokinius siekti tikslų, suteikiančių galimybę socialiai bei karjeros aspektu sėkmingai integruotis į Europos aplinką.

Projekto tikslinė dalyvių grupė – 14-18 m. mokiniai ir mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2018-2020).

Projekto metu penkių šalių mokyklos dalinsis įvairiomis darbo metodikomis ir būdais – taip bus siekiama kurti inovatyvesnį, patrauklesnį ugdymo procesą. Viso tarptautinio bendradarbiavimo metu bus kuriamos metodinės aprašomosios gairės bei rengiama veiklų video medžiaga, kuria šalys-partnerės pasidalins su kitomis mokyklomis.

Projektas baigtas

 

Nuo 2017 m. gruodžio mėnesio VGTU inžinerijos licėjus kartu su kitomis šalimis-partnerėmis dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school”. Projekte veiklas vykdo 5 ugdymo įstaigos: Sociālās inovācijas centrs (Latvia),  Zavod VseUk (Slovėnija), Põltsamaa Coeducational Gymnasium (Estija), Ķekavas vidusskola (Latvija) ir VGTU inžinerijos licėjus (Lietuva).

Pagrindinis projekto tikslas – šalių mokykloms parengti metodinę medžiagą, kuri būtų pagalbinė priemonė integruojant STEM modelį į formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas.

Kiekviena šalis-partnerė nagrinėja savo šalies STEM situaciją, teikia rekomendacijas, dalijasi patirtimi organizuojant STEM veiklas, renka ir analizuoja savo šalies geriausius STEM pavyzdžius.

Licėjuje yra sudaryta projekto veiklų grupė, kurios uždavinys – sėkmingai vykdyti projekte numatytas veiklas, dalintis savo sukaupta patirtimi su kitomis mokyklomis, remtis geriausiais savo šalies ir kitų šalių pavyzdžiais ir atstovauti STEM krypties ugdymui tarptautiniu mastu.

Projektas baigtas

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su dar keturiomis šalimis-partnerėmis  (R-K. Sg. Canisius Almelo mokykla (Olandija), Sirius akademija (Jungtinės Valstijos), I.E.S.la Cala de Mijas mokykla (Ispanija), Escola Secundaria Campos de Melo mokykla (Portugalija) vykdo Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Universe – an  Odyssey of Space and Time“.

Projekto dalyviai – 10–18 metų mokiniai ir mokytojai.

Projekto tikslas – didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą Europoje, supažindinti su naujausiomis technologijomis ir jomis naudojantis kurti inžinerinius įrenginius, skatinti tarptautinę kultūrinę komunikaciją tarp skirtingų šalių ugdymo institucijų, suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams pagerinti anglų kalbos įgūdžius.

Projekto metu gvildenama kosmoso tema kartu plėtojant STEAM dalykų kompetencijas.

Projektas baigtas

 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su dar penkiomis šalimis-partnerėmis  (Escola Secundaria Campos de Mela – Covilha (Portugal), Yenikent Anatolian High School (Turkey), R.- K. Sg. Canisius (The Netherlands), Parnu Koidula Gymnasium (Estonia), Salaspils 1. Vidusskola (Latvia) vykdo Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „My World in the Drop of Water“.

Projekto dalyviai – 9-18 metų mokiniai ir mokytojai. Projekto pabaiga – 2018 m. vasara.

Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi STEAM disciplinomis, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, domėjimąsi Europos šalių kultūra bei gilinti anglų kalbos žinias, aktyvinti tarptautinę komunikaciją siekiant dalintis patirtimi naujausių technologinių sprendimų bei inžinerijos srityse.

Projekto metu analizuojama ir aktualizuojama vandens tema šalies ir pasaulinio konteksto mastu.

Projektas baigtas

 

Projektas „Sostinių paslaptys”

Projektas baigtas

Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7-18 mrtų amžiaus inžinerines kompetencijas

Projektas baigtas

 

Skip to content