Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

 

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

 

VGTU licėjuje gautos šios priemonės gamtos mokslų mokymuisi:

1-4 klasėms

5-8 klasėms

5-8 klasėms (2)

Licėjuje įrengta pradinių klasių gamtos mokslų-inžinerijos laboratorija, kurioje vyksta inžinerijos, pasaulio pažinimo pamokos, neformaliojo švietimo veiklos.

Pamokos:

Antrokų eksperimentai matematikos pamokose
Matuojame ilgį, atstumą

Skip to content