Psichologinė pagalba

Licėjaus psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą licėjaus bendruomenei.

Pagrindiniai uždaviniai – rūpintis mokinių psichikos sveikata ir tinkamų  psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Licėjaus psichologo pagrindinės darbo veiklos sritys:

 • Individualiai konsultuoja psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Atlieka pirminį mokinio galių ir sunkumų įvertinimą, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba licėjaus vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į licėjaus  bendruomenės poreikius.
 • Šviečia licėjaus bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Dalyvauja krizių įveikimo komandoje.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

 

Kada kreiptis į psichologą?

 • jei  turite bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • kai jaučiatės vieniši;
 • jei kankina nerimas, depresija, stresas;
 • jei turite mokymosi sunkumų,
 • jei turite adaptacijos problemų;
 • jei norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • susiklosčius sudėtingoms jūsų gyvenimo aplinkybėms.

 

Kaip vyksta konsultacijos?

 • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl tolimesnių konsultacijų laiko ir trumpai aptariama problema.
 • Sutartu laiku vyksta individualios (ir grupinės, jei reikia) konsultacijos.

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

 

Naudingos nuorodos:

http://www.vaikulinija.lt/  – Vaikų linija

http://www.jaunimolinija.lt/  – Jaunimo linija

http://www.jppc.lt/  – Jaunimo psichologinės paramos centras

http://cyberhelp.eu/lt – Daugiakalbė interneto svetainė „Elektroninės patyčios“

Skip to content