Dvyliktokams

Brandos egzaminai 2021 m. (Vilniaus miesto savivaldybė)
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/brandos-egzaminai/

 


 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-09-15)


 

2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

(patvirtintas 2020-09-07 įsakymu Nr. V-1344)


 
(2021-01-22 įsakymas Nr. V-107)


 

Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-08-13)


 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-05-13)


 

 

Naudingos nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/ Brandos egzaminai – Nacionalinė švietimo agentūra
https://www.egzaminai.lt/
Nacionalinis egzaminų centras
http://lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
http://www.smm.ltLR švietimo ir mokslo ministerija