Brandos egzaminai

  informacija atnaujinta 2024-05-06

 

  Kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistema
(prie sistemos bus galima prisijungti tik kai bus paskelbti pirmieji VBE rezultatai)
  Brandos egzaminai 2024 m. (Vilniaus miesto savivaldybė)
           
 

Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
(suvestinė redakcija nuo 2024-02-16)

  2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis
(suvestinė redakcija nuo 2024-02-06)
           
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
(suvestinė redakcija nuo 2024-03-08)

  2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai
           
 

Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai
(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2024-01-30)

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas
(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2022-04-08)

           
 

Atmintinė (III kl. gimnazistams)

 

Atmintinė abiturientams

 

 

Dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

 

Lietuvių kalba
ir literatūra
Biologija

Informacinės
technologijos

Užsienio kalba
(kalbėjimo dalis)
Užsienio
kalba

 

Geografija

 

Matematika

 

Istorija

 

Chemija

 

Fizika

 

 


Tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijos

Lietuvių kalba
ir literatūra
(2024-03-26 redakcija)
Užsienio kalba
(anglų)
Matematika (A) Informatika Istorja

 

Ekonomika ir verslumas

 

Biologija

 

Fizika

 

Chemija

 
 

Naudingos nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/ – Tarpiniai patikrinimai. Nacionalinė švietimo agentūra
https://www.nsa.smm.lt/ Brandos egzaminai. Nacionalinė švietimo agentūra
http://lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba
http://www.smm.ltLR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Skip to content