Brandos egzaminai

  informacija atnaujinta 2023-09-20

 

  Kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistema
(prie sistemos bus galima prisijungti tik kai bus paskelbti pirmieji VBE rezultatai)
  Brandos egzaminai 2023 m. (Vilniaus miesto savivaldybė)
           
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

(suvestinė redakcija nuo 2023-09-12 iki 2024-08-31)

 

2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

           
  2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis      
           
 

Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2021-09-01)

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2022-04-08)

           

 

 

Dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

 

Lietuvių kalba
ir literatūra
Biologija

Informacinės
technologijos

Užsienio kalba
(kalbėjimo dalis)
Užsienio
kalba

 

Geografija

 

Matematika

 

Istorija

 

Chemija

 

Fizika

 
 

 

Naudingos nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/ Brandos egzaminai. Nacionalinė švietimo agentūra
http://lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba
http://www.smm.ltLR švietimo, mokslo ir sporto ministerija