Brandos egzaminai

Brandos egzaminai 2022 m. (Vilniaus miesto savivaldybė)


 

 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2022-03-25)


 

 

2021–2022 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

(patvirtintas 2021-08-23 įsakymu Nr. V-1527)


 

 

Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2021-09-01)


 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-05-13)


 

 

 

 

Dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

 

Lietuvių kalba
ir literatūra
Biologija

Informacinės
technologijos

Užsienio kalba
(kalbėjimo dalis)
Užsienio
kalba

 

Geografija

 

Matematika

 

Istorija

 

Chemija

 

Fizika

 
 

 

Naudingos nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/ Brandos egzaminai. Nacionalinė švietimo agentūra
http://lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba
http://www.smm.ltLR švietimo, mokslo ir sporto ministerija