Dvyliktokams

Vilniaus miesto savivaldybė (Brandos egzaminai 2020 m.)

 


 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-06-20)


 

2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

(naujas; patvirtintas 2020-04-10 įsakymu Nr. V-555)


 

Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-02-05)


 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas

(atnaujintas; su pakeitimais, galiojančiais nuo 2020-05-13)


 

Brandos egzaminų centrai,
reikalavimai kandidatams
Deklaracija apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų, neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų

 

Dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijos
 

Biologija

Chemija

Fizika

Geografija

Informacinės technologijos

Istorja

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Užsienio kalbų Kalbėjimo dalis

Užsienio kalbų Klausymo Skaitymo Rašymo dalys

 

Naudingos nuorodos:

https://www.egzaminai.lt/Nacionalinis egzaminų centras
http://lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
http://www.smm.ltLR švietimo ir mokslo ministerija