Priėmimo tvarka

  informacija atnaujinta 2021-03-25

P R I Ė M I M A S
2021-2022 MOKSLO METAI

Vadovaujantis LR Vyriausybės sprendimu pratęsti karantiną iki 2021 m. balandžio 30 d., stojamasis egzaminas į VGTU inžinerijos licėjaus 1 pradinę klasę nukeliamas į gegužės mėnesį (po karantino atšaukimo ar jo sąlygų sušvelninimo).

Sprendimas su Vilniaus miesto Bendrojo ugdymo skyriumi suderintas.

Atsiprašome už nepatogumus

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA
ATMINTINĖ TĖVAMS, LYDINTIEMS VAIKĄ Į STOJAMĄJĮ EGZAMINĄ

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2021–2022 mokslo metams, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874, skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.

• • •

  Kontaktinis el. paštas priėmimo mokytis klausimais: priemimas@vgtulicejus.lt

Prašymų pateikimas

Kitų mokymo įstaigų mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pateikiami tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo kovo d. 1 iki kovo 31 d.

VGTU inžinerijos licėjaus 4, 8 ir III gimnazijos klasių mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pagal aukštesnio lygio programą pateikiami tik licėjaus direktoriui t. y. per e. sistemą prašymai nepildomi.

VGTU inžinerijos licėjuje 2021–2022 m. m. komplektuojama:

Pradinis ugdymas: penkios pirmos klasės su inžinerinio ugdymo programa po 24 mokinius.

Pagrindinis ugdymas: trys I gimnazijos (9) klasės su inžinerinio ugdymo programa (84 mokiniai).

Į kitas klases laisvų mokymosi vietų nėra.

Numatomos stojamųjų egzaminų datos:

į 1 (pradines) klases: balandžio 6–9 dienomis.

į I gimnazijos (9) klases: gegužės 5 d. 15.00 val. adresu Antakalnio g. 120 (registracija nuo 14.30 val.).

Stojamųjų egzaminų programos 
Stojamojo egzamino į 1 (pradinę) klasę programa
Stojamųjų egzaminų į I gimnazijos klasę programos:

 

VGTU inžinerijos licėjaus pristatymas kandidatams į I gimnazijos klasę

 

 
 
2020 – 2021 MOKSLO METAI

 

2019 – 2020 MOKSLO METAI
 
2018 – 2019 MOKSLO METAI