Priėmimo tvarka

  informacija atnaujinta 2022-08-16

P R I Ė M I M A S
2023–2024 MOKSLO METAI

Informaciją planuojama paskelbti sausio-vasario mėn.

Stojimas į pirmas pradinio ugdymo klases preliminariai vyks mokinių pavasario atostogų metu.

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2022–2023 mokslo metams, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316, skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.

• • •

  Kontaktinis el. paštas priėmimo mokytis klausimais: priemimas@vgtulicejus.lt

 

 

Stojamųjų egzaminų programos 
Stojamojo egzamino į 1 (pradinę) klasę programa
Stojamųjų egzaminų į I gimnazijos klasę programos:

 

VGTU inžinerijos licėjaus pristatymas kandidatams į I gimnazijos klasę

 

 
 
2022 – 2023 MOKSLO METAI

 

2021-2022 MOKSLO METAI
 
2020 – 2021 MOKSLO METAI

 

2019 – 2020 MOKSLO METAI
 
2018 – 2019 MOKSLO METAI