Vaiko gerovės komisija

  informacija atnaujinta 2023-10-20

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2023–2024 m.m.

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos

Komisijos nario vardas ir pavardė

Pareigos

Komisijos pirmininkė

dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė

direktorė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja

Dangolia Kušlevič-Veršekienė

psichologė

Komisijos nariai

Loreta Dirsienė

socialinė pedagogė

Egidijus Meiženis

psichologas, socialinis pedagogas

Irma Rauckytė

logopedė ir specialioji pedagogė

Violeta Simonavičiūtė

visuomenės sveikatos specialistė (Vilniaus visuomenės sveikatos biuras)

Dovilė Deltuvienė

tėvų atstovas (Licėjaus taryba)

Prevencinio darbo pakomisė
(pagrindinis ir vidurinis ugdymas)

Pakomisės pirmininkas

 

 

Nariai

Ernesta Samalinskė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Laurinaitienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Dirsienė

socialinė pedagogė

Dangolia Kušlevič-Veršekienė

psichologė

Prevencinio darbo pakomisė (pradinis ugdymas)

Pakomisės pirmininkas

Eslanda Spėčiuvienė

pradinio ugdymo mokytoja

Nariai

Jovita Andrijauskaitė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Egidijus Meiženis

psichologas, socialinis pedagogas

 

 

Skip to content