Vizija ir misija

Filosofija

„Do ut des“ („Duodu, kad duotum“)

Vizija

Aukštos kultūros specializuota inžinerinio ugdymo krypties gimnazija, orientuota į prigimtinių galių atskleidimą, individualių gebėjimų puoselėjimą ir sąmoningo piliečio ugdymą.

Tai gimnazija – turinti modernią aplinką, aprūpinta IK technologijomis, užtikrinanti mokinių psichologinį ir fizinį saugumą, taikanti besimokančios informacinės visuomenės darbo metodus ir stilių.

Misija

Jauno žmogaus ruošimas gyvenimui:

– suteikti galimybę vaikui gauti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą su specializuotu inžineriniu ugdymu;

– padėti kiekvienam vaikui išreikšti savo gebėjimus formalioje ir neformalioje veikloje;

– sukurti jaukią, saugią ir modernią aplinką;

– siekti mokymo ir mokymosi kokybės, tenkinančios asmens ir atviros, pilietinės rinkos sąlygomis gyvenančios visuomenės poreikius.

 

Vertybės

– Mokymas ir mokymasis

– Bendradarbiavimas

– Atvirumas, atsakomybė, vieningumas

– Veiklos kokybė, tęstinumas ir tobulėjimas

– Tradicijų puoselėjimas