Administracija

 

dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
L. e. p. direktorė

209 kab.
  (+370) 687 63255
  lina.litvinaitiene@vgtulicejus.lt

_____________________________________________

  Metinės veiklos užduotys (2020 m.)
  Metinės veiklos užduotys (2019 m.)
  
Metinės veiklos užduotys (2018 m.)
  2020 m. veiklos ataskaita
  2019 m. veiklos ataskaita
  2018 m. veiklos ataskaita

 
     
   Violeta Laurinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

412 kab.
  (+370) 664 69665
  violeta.laurinaitiene@vgtulicejus.lt
 
     
  Rūta Beinoravičiūtė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
208 kab.
  ruta.beinoraviciute@vgtulicejus.lt
 
     
  Ernesta Smalinskė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
210 kab.
  (+370) 664 42568
  ernesta.smalinske@vgtulicejus.lt
 
     
  Jovita Andrijauskaitė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui

  (+370) 664 69503
  jovita.andrijauskaite@vgtulicejus.lt
 
     
  Lukas Bagdonavičius
Direktoriaus pavaduotojas inžineriniam ugdymui
208 kab.
  (+370) 60988561
  lukas.bagdonavicius@vgtulicejus.lt
 
     
   Ramunė Pabalė
Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui

 ramune.pabale@vgtulicejus.lt
 
     
  Arvydas Kisielius
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

104 kab.
  (+370) 664 69215
  arvydas.kisielius@vgtulicejus.lt