Mokinių taryba

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2021–2022 m. m.

 

MT tikslas – vienyti licėjaus bendruomenę atstovaujant mokinių interesams, bendradarbiaujant su licėjaus administracija bei kitomis ugdymo institucijomis.

 

MT uždaviniai:

 

 • rodyti ir skatinti dėmesingumą bei pagarbą vieni kitiems;
 • skirti dėmesio saviugdai;
 • tobulinti komandinio darbo įgūdžius;
 • inicijuoti įvairias veiklas ir akcijas;
 • domėtis Licėjaus mokinių gyvenimu;
 • atstovauti Licėjui Lietuvos mokinių savivaldos institucijose;
 • atstovauti mokinių interesams bendradarbiaujant su Licėjaus administracija;
 • bendradarbiauti su Licėjaus administracija bei savivaldos institucijomis (Tėvų taryba, Mokytojų taryba, Mokyklos taryba);
 • dalyvauti formaliuose ir neformaliuose susitikimuose su Licėjaus suinteresuotosiomis grupėmis;
 • dalyvauti bendruose projektuose;
 • palaikyti ryšį su kitomis Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijomis;
 • inicijuoti mokymosi mainų ir kitus projektus;
 • dalinantis patirtimi sprendžiant aktualias problemas.

 

Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės:

  Vardas, pavardė  
  Aistė Dambrauskaitė mokinių tarybos pirmininkė
  Gintarė Antulytė pirmininkės pavaduotoja
  Edvinas Pečiulevičius mokinių tarybos sekretorius
  Nariai  
 

Mirėja Banevič

Ignas Buožius

Simas Burinskas

Viltė Dambrauskaitė

Viljamas Jokūbauskas

Matas Kietis

Guostė Markevičiūtė

Rasa E. Miselytė

Miglė Pikturnaitė

Raigardas Savickas

Laurynas Truskauskas

Gerda Visockaitė

Ieva Izabelė Visockytė

Vytautas Žebrauskas

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė: ernesta.smalinske@vgtulicejus.lt

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.