Mokinių taryba

  informacija atnaujinta 2023-12-12

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2023–2024 m. m.

 MT tikslas – vienyti licėjaus bendruomenę atstovaujant mokinių interesams, bendradarbiaujant su licėjaus administracija bei kitomis ugdymo institucijomis.

MT uždaviniai:

 • rodyti ir skatinti dėmesingumą bei pagarbą vieni kitiems;
 • skirti dėmesio saviugdai;
 • tobulinti komandinio darbo įgūdžius;
 • inicijuoti įvairias veiklas ir akcijas;
 • domėtis Licėjaus mokinių gyvenimu;
 • atstovauti Licėjui Lietuvos mokinių savivaldos institucijose;
 • atstovauti mokinių interesams bendradarbiaujant su Licėjaus administracija;
 • bendradarbiauti su Licėjaus administracija bei savivaldos institucijomis (Tėvų taryba, Mokytojų taryba, Mokyklos taryba);
 • dalyvauti formaliuose ir neformaliuose susitikimuose su Licėjaus suinteresuotosiomis grupėmis;
 • dalyvauti bendruose projektuose;
 • palaikyti ryšį su kitomis Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijomis;
 • inicijuoti mokymosi mainų ir kitus projektus;
 • dalinantis patirtimi sprendžiant aktualias problemas.

 

  Vardas, pavardė  
  Mirėja Banevič mokinių tarybos pirmininkė
  Miglė Pikturnaitė pirmininkės pavaduotoja
  Nariai  
 

Džiugas Kairiūkštis
Gerda Visockaitė
Rusne Vilkele
Simas Burinskas
Viljamas Jokūbauskas
Deimena Žilinskaitė
Dominyka Šumskaitė
Viltė Dambrauskaitė

 

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.

 

Skip to content