Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai žmonių komanda, inicijuojanti mokinių reikmes atitinkančius renginius, veiklas, užsiėmimus, susitikimus, atstovaujanti licėjui mieste, šalyje.

  Mokinių tarybos uždaviniai

  • Suvienyti Licėjaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime organizuojant renginius, akcijas, muges;
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų kūrybiškumą ir organizuotumą;
  • Aktyviai dalyvauti ugdant mąstančią, laisvą, atsakingą, demokratišką, kūrybingą asmenybę;
  • Inicijuoti Licėjaus mokiniams renginių, akcijas, vakaronių organizavimą;
  • Analizuoti, tirti  ir tobulinti mokinių veiklą;
  • Teikti pasiūlymus Licėjaus direktoriui ar Licėjaus tarybai aktualiais mokiniams klausimais.

 

Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės:

Nr. Vardas, pavardė  Klasė Pareigybė
1. Morkus Jankauskas IIIb Mokinių Tarybos pirmininkas
2. Marija Andrašiūnaitė IIIa  
 3. Ramunė Barisaitė IIIa  
4. Greta Blochinaitė IIb  
5. Dovydas Burneika IIIb  
6. Evelina Dakševičiūtė IIIa  
7. Jovilė Devėnaitė IIIb  
8. Eugenijus Ivanauskas IIa  
9. Agnius Karalevičius IIIa  
10. Domantas Matuliauskas IIa  
11. Danielė Petkevičiūtė IIIb  
12. Živilė Pocevičiūtė IIc  
13. Vidmantas Sinkevičius IIb  
14. Ugnė Siudikaitė IIIa  
15. Greta Žinevičiūtė IIc  

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė: ernesta.smalinske@vgtulicejus.lt

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.