Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai žmonių komanda, inicijuojanti mokinių reikmes atitinkančius renginius, veiklas, užsiėmimus, susitikimus, atstovaujanti licėjui mieste, šalyje.

  Mokinių tarybos uždaviniai

  • Suvienyti Licėjaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime organizuojant renginius, akcijas, muges;
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų kūrybiškumą ir organizuotumą;
  • Aktyviai dalyvauti ugdant mąstančią, laisvą, atsakingą, demokratišką, kūrybingą asmenybę;
  • Inicijuoti Licėjaus mokiniams renginių, akcijas, vakaronių organizavimą;
  • Analizuoti, tirti  ir tobulinti mokinių veiklą;
  • Teikti pasiūlymus Licėjaus direktoriui ar Licėjaus tarybai aktualiais mokiniams klausimais.

 

Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės:

Nr. Vardas, pavardė  Klasė Pareigybė
1.     Mokinių Tarybos pirmininkas
2.      
 3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė: ernesta.smalinske@vgtulicejus.lt

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.