Mokinių taryba

  informacija atnaujinta 2022-09-22

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2023–2024 m. m.

 MT tikslas – vienyti licėjaus bendruomenę atstovaujant mokinių interesams, bendradarbiaujant su licėjaus administracija bei kitomis ugdymo institucijomis.

MT uždaviniai:

 • rodyti ir skatinti dėmesingumą bei pagarbą vieni kitiems;
 • skirti dėmesio saviugdai;
 • tobulinti komandinio darbo įgūdžius;
 • inicijuoti įvairias veiklas ir akcijas;
 • domėtis Licėjaus mokinių gyvenimu;
 • atstovauti Licėjui Lietuvos mokinių savivaldos institucijose;
 • atstovauti mokinių interesams bendradarbiaujant su Licėjaus administracija;
 • bendradarbiauti su Licėjaus administracija bei savivaldos institucijomis (Tėvų taryba, Mokytojų taryba, Mokyklos taryba);
 • dalyvauti formaliuose ir neformaliuose susitikimuose su Licėjaus suinteresuotosiomis grupėmis;
 • dalyvauti bendruose projektuose;
 • palaikyti ryšį su kitomis Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijomis;
 • inicijuoti mokymosi mainų ir kitus projektus;
 • dalinantis patirtimi sprendžiant aktualias problemas.

 

  Vardas, pavardė  
  Viltė Dambrauskaitė mokinių tarybos pirmininkė
  Raigardas Savickas pirmininkės pavaduotojas
  Gerda Visockaitė mokinių tarybos sekretorė
  Nariai  
 

Vytautas Žebrauskas

Miglė Pitkurnaitė

Simas Burinskas

Mirėja Banevič

 

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.