Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai žmonių komanda, inicijuojanti mokinių reikmes atitinkančius renginius, veiklas, užsiėmimus, susitikimus, atstovaujanti licėjui mieste, šalyje.

  Mokinių tarybos uždaviniai

  • Suvienyti Licėjaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime organizuojant renginius, akcijas, muges;
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų kūrybiškumą ir organizuotumą;
  • Aktyviai dalyvauti ugdant mąstančią, laisvą, atsakingą, demokratišką, kūrybingą asmenybę;
  • Inicijuoti Licėjaus mokiniams renginių, akcijas, vakaronių organizavimą;
  • Analizuoti, tirti  ir tobulinti mokinių veiklą;
  • Teikti pasiūlymus Licėjaus direktoriui ar Licėjaus tarybai aktualiais mokiniams klausimais.

 

Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės:

Nr. Vardas, pavardė  
1. Aistė Dambrauskaitė Mokinių Tarybos pirmininkas
2. Gintarė Antulytė  
3. Vytautas Žebrauskas  
4. Raigardas Savickas  

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė: ernesta.smalinske@vgtulicejus.lt

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.