Inžinerinio ugdymo praktika

Inžinerinio ugdymo praktika – inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimo licėjuje ilgalaikis darbas rengiamas ugdymo procese 1 mokslo metus ir pristatomas komisijai. Inžinerinio ugdymo praktikos baigiamąjį darbą galima rengti iš inžinerinio ugdymo programos (2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-735) inžinerijos sričių.

Inžinerinio ugdymo praktikos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas formuotis kaip kūrybingai asmenybei, gebančiai teorinę realybę transformuoti į praktinius įgūdžius, formuojant ateities profesinį pasirinkimą, grįstą inžinerinėmis kompetencijomis, atskleidžiant inžinerinių procesų pažinimą, kūrimą bei jų valdymą.

Inžinerinio ugdymo praktikos darbų tvarkaraštis

Iki rugsėjo 15 d. – Savarankiškas susiformuluoti darbo idėją ir temą

Iki rugsėjo 25 d. – Susidaryti darbo planą

Iki spalio 15 d. – susiformuluoti darbo tikslą ir uždavinius

Iki gruodžio 1d. – parengti 30 proc. darbo (TARPINIS ATSISKAITYMAS):

 • turėti įvadą (mintys apie darbą aktualumą, svarbą, tikslas, uždaviniai ir hipotezė),
 • temos teorinis pagrindimas (literatūros apžvalga).

Iki sausio 18 d. – parengti 50 proc. darbo (TARPINIS ATSISKAITYMAS):

 • turėti įvadą (mintys apie darbą aktualumą, svarbą, tikslas, uždaviniai ir hipotezė),
 • temos teorinis pagrindimas (literatūros apžvalga);
 • aprašytas objektas ir metodika;
 • pradėti daryti tyrimai.

Iki kovo 2 d. – vadovui parodyti tarpinius tyrimų, produkto kūrimo rezultatas.

Iki balandžio 9 d. – 100 proc. darbo pateikimas (TARPINIS ATSISKAITYMAS):

 • turėti įvadą (mintys apie darbą aktualumą, svarbą, tikslas, uždaviniai ir hipotezė),
 • temos teorinis pagrindimas (literatūros apžvalga);
 • aprašytas objektas ir metodika;
 • atlikti tyrimai ar sukautas produktas;
 • rezultatai aprašyti;
 • suformuluotos išvados.

Iki balandžio 23 d. – parengti darbo pristatymą.

Balandžio 30 d.- gegužės 4 d. vyks darbų pristatymas komisijai bei jų vertinimas.