Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Keturios karjeros kompetencijos:

  • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis,
  • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį,
  • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą,
  • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

 

Susipažinkite su karjeros specialistais:

Gintarė Kriaučiūnaitė-Lazauskienė

Ar esate matę serialą „Pretendentas“? Labai senas, bet mano vaikystėje labai mėgtas, žinoma, dėl pagrindinio veikėjo, kuris labai atitinkantis mano svajonių gyvenimą – jis kiekvienoje serijoje vaidindavo vis kitą specialybės veikėją- vieną dieną jis pilotas, kitą- gydytojas, trečią- gaisrininkas. Manau, kad mokslai, specialybė, įvairios patirtys savanoriaujant, mokantis-  suteikia mums galimybę gyventi labai spalvingą, kūrybingą, pilną patirčių gyvenimą (gal net daug gyvenimų). Jau mokyklos laikais „nerdavau“ į avantiūras, kurias suteikia mokslas, pvz. išvykau į Prancūziją mainų programai (11 kl.) nemokėdama prancūzų kalbos (turėjau galimybę pramokti labai greitai), kuri pravertė mano bakalauro metais, vėliau- magistro (doktorantūros), kai studijavau Belgijoje. Galiu drąsiai teigti, kad mokslas - mano hobis, neturėjau pertraukos nuo mokyklos laikų, jei domina ką nuveikiau ir kaip galiu įkvėpti gyvenimo nuotykiams Tave, ateik pasikalbėsime.

Inga Tavoraitė

Tiesa sakant, esu žmogus, kuris vis dar nenori palikti mokyklos – aktyviausiai save realizavau ir patyriau maloniausias emocijas gimnazijoje ir universitete. Atrodo, visai neseniai sukinėjausi mokinių tarpe, rinkausi mokomuosius dalykus, spėliojau, kokios srities specialistė būsiu pabaigusi šį gyvenimo etapą. Įgijau labai įdomią specialybę, tačiau neatitinkančia savo nuslopintai svajonei mokyti. Esu labai dėkinga už galimybes įgyti naujų kompetencijų ir grįžti į mokyklą, prisidėti prie mokinių ugdymo – ypatingai ugdymo karjerai. Tam talkina ir mano asmeninės savybės – noras padėti kitiems, geranoriškumas, empatija.

Kreipiuosi ir šią savo karjeros istoriją pasakoju visiems mokiniams, kurie jaučiasi pasimetę, nežinioje, neapsisprendę. Nėra blogai pasirinkti ir persigalvoti, bet daug geriau yra pasirinkti tinkamai pasitelkus pagalbą – karjeros specialistą.

Tikiu, kad ugdymas karjerai yra labai svarbus jau nuo pirmųjų metų mokykloje, kuris skatina susimąstyti, svajoti. Mano tikslas pradinių klasių mokiniams suteikti pagrindines žinias – išmokti pažinti, ir priimti save bei kitus, pažinti aplinką ir galimybes, sukurti tvirtą pagrindą tęsti išsvajotosios karjeros paieškas.

 

Licėjus įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą UGDYMO KARJERAI PROGRAMĄ, dalykų mokytojai ugdymą karjerai integruoja į dalykų mokymą, klasių vadovai į klasių veiklas.

Licėjuje organizuojami profesinio informavimo renginiai, profesionalų paskaitos, mokiniai vyksta į profesinio veiklinimo vizitus įmonėse ir organizacijose. Kasmet Licėjuje organizuojama Karjeros savaitė kviečia prisijungti ne tik profesionalus, bet ir mokinių tėvus. Vyksta profesinis mokinių konsultavimas, sprendžiant karjeros problemas, susijusias su socialiniais sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais.

 


KARJEROS PLANAVIMAS, PASIRENGIMAS STUDIJOMS

INFORMACIJA APIE SPECIALYBES


AUKŠTŲJŲ, PROFESINIŲ MOKYKLŲ ADRESAI

     


STUDIJOS UŽSIENYJE


GALIMYBĖS JAUNIMUI


DARBO PAIEŠKA

 

Susisiekite su ugdymo karjeros specialistu:

Gintarė Kriaučiūnaitė-Lazauskienė
(Antakalnio g. 120)
Inga Tavoraitė
(Nemenčinės pl. 16)
 

 


PAŽINK SAVE -TESTAI

Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie save.


Karjeros kryptis


Asmenybės testas

Profesijų mozaika

Verslo ryklys
       

Tinkamo darbo testas NNN

Testai anglų kalba

Kompetencijų kompasas

Tavo karjeros aitvaras
       

Testas tėvams

Tinkamas darbas

Profesijos testas

Kokios jus spalvos?
       

 

Skip to content