Priėmimas 2022-2023 mokslo metai

  informacija atnaujinta 2022-08-16

P R I Ė M I M A S
2022–2023 MOKSLO METAI

Laisvų mokymosi vietų nėra

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA
ATMINTINĖ TĖVAMS, LYDINTIEMS VAIKĄ Į STOJAMĄJĮ EGZAMINĄ

PRIĖMIMO KOMISIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS
KVIEČIAMŲJŲ į VGTU INŽINERIJOS LICĖJŲ SĄRAŠAS

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2022–2023 mokslo metams, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316, skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.

• • •

  Kontaktinis el. paštas priėmimo mokytis klausimais: priemimas@vgtulicejus.lt

Prašymų pateikimas

Kitų mokymo įstaigų mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pateikiami tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo kovo d. 1 iki kovo 31 d.

VGTU inžinerijos licėjaus 4, 8 ir III gimnazijos klasių mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pagal aukštesnio lygio programą pateikiami tik licėjaus direktoriui, t. y. per e. sistemą prašymai nepildomi.

VGTU inžinerijos licėjuje 2022–2023 m. m. komplektuojama:

Pradinis ugdymas: penkios pirmos klasės su inžinerinio ugdymo programa.

Pagrindinis ugdymas: trys I gimnazijos (9) klasės su inžinerinio ugdymo programa. 

Į kitas klases laisvų mokymosi vietų nėra.

Numatomos stojamųjų egzaminų datos:

į 1 (pradines) klases: balandžio 19–22 dienomis adresu Nemenčinės pl. 16.

į I gimnazijos (9) klases: balandžio 14 d. 14.00 val. adresu Antakalnio g. 120 (registracija nuo 13.30 val.).

Stojamųjų egzaminų programos 
Stojamojo egzamino į 1 (pradinę) klasę programa
Stojamųjų egzaminų į I gimnazijos klasę programos:

 

VGTU inžinerijos licėjaus pristatymas kandidatams į I gimnazijos klasę

 

 
 
2022 – 2023 MOKSLO METAI

 

2021-2022 MOKSLO METAI
 
2020 – 2021 MOKSLO METAI

 

2019 – 2020 MOKSLO METAI
 
2018 – 2019 MOKSLO METAI

 

Skip to content