Priėmimas 2020-2021 mokslo metai

Laisvos mokymosi vietos 2020/2021 mokslo metams:

    3 klasė – 2 laisvos vietos;

    4 klasė – 2 laisvos vietos;

    5 klasė – 3 laisvos vietos;

    6 klasė – 2 laisvos vietos.

    Stojamieji egzaminai į laisvas mokymosi vietas numatomi 2020 m. rugpjūčio 24 dieną.

Pretenduojantiems į laisvas mokymosi vietas būtina registracija tel.: 8 624 76027  iki rugpjūčio 21 d. 13 val.

 

KVIEČIAMŲJŲ MOKYTIS IR REZERVINIAI SĄRAŠAI Į 1 KLASES
2020-05-15

 

Aktuali informacija

atnaujinta 2020-04-24

Stojamieji egzaminai į 1 pradines ir I gimn. (9) klases neorganizuojami dėl karantino režimo laikotarpio.

Atnaujinta STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 2020/2021 M. M.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus
2020-04-20 įsakymu Nr. A15-689/20(2.1.4E-BEU)

 

ATSAKYMAS Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMĄ KLAUSIMĄ

Pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą (LR ŠMM 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106) priešmokyklinio ugdymo pedagogas vertina vaikų pažangą ir pasiekimus (24.3) ir, įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui (24.6).

Prašome pateikti vaiko pasiekimų (kompetencijų) aprašymą pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014) https://www.smm.lt/uploads/documents/Priešmokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf.

Atkreipiame dėmesį, kad:

– vaiko pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti Programoje (punktas 30);

– vertinamosios išvados (įvertinimai) pateikiami aprašomuoju būdu (komentarais) (punktas 32).

 

VGTU inžinerijos licėjuje 2020/2021 m. m. komplektuojama:

4 pirmos klasės (pradinis ugdymas) su inžineriniu ugdymu:

  • dvi klasės (48 mokiniai) adresu Antakalnio g. 120;
  • viena klasė (24 mokiniai) adresu Nemenčinės pl. 16/2;
  • viena klasė (22 mokiniai) Dvarčionių skyriuje adresu Keramikų g. 38

 

Stojamasis egzaminas į 1 klases neorganizuojamas, kadangi stojamojo egzamino grafikas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, sutampa su karantino režimo laikotarpiu.

Iki balandžio 30 d. prašome pateikti atnaujintoje tvarkoje priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą iki balandžio 30 d. imtinai el. paštu priemimas.vgtulicejus@gmail.com

3 devintos (I gimnazijos) klasės su inžineriniu ugdymu.

Stojamasis egzaminas į I gimnazijos (9) klases neorganizuojamas. Pretendentai turi būti pateikę I pusmečio arba 1 ir 2 trimestrų įvertinimus įrodančius dokumentus iki balandžio 30 d. imtinai el. paštu: priemimas.vgtulicejus@gmail.com

Laisvų mokymosi vietų į kitas klases nėra.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas bei Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2020–2021 mokslo metams, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-423 https://svietimas.vilnius.lt/

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS
LICĖJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA

(Karantino režimo laikotarpiu negalioja)

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content