Priėmimas 2021-2022 mokslo metai

  informacija atnaujinta 2021-08-17

P R I Ė M I M A S
2021–2022 MOKSLO METAI

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA
(atnaujinta 2022 02 17)
ATMINTINĖ TĖVAMS, LYDINTIEMS VAIKĄ Į STOJAMĄJĮ EGZAMINĄ
PRIĖMIMO KOMISIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS

> PAMOKĖLĖS BŪSIMIEMS PIRMOKAMS <


 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2021–2022 mokslo metams, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874, skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.

• • •

  Kontaktinis el. paštas priėmimo mokytis klausimais: priemimas@vgtulicejus.lt

Prašymų pateikimas

Kitų mokymo įstaigų mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pateikiami tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo kovo d. 1 iki kovo 31 d.

VGTU inžinerijos licėjaus 4, 8 ir III gimnazijos klasių mokiniams:

Prašymai priimti mokytis į VGTU inžinerijos licėjų pagal aukštesnio lygio programą pateikiami tik licėjaus direktoriui, t. y. per e. sistemą prašymai nepildomi.

VGTU inžinerijos licėjuje 2021–2022 m. m. komplektuojama:

Pradinis ugdymas: penkios pirmos klasės su inžinerinio ugdymo programa po 24 mokinius.

Pagrindinis ugdymas: trys I gimnazijos (9) klasės su inžinerinio ugdymo programa (84 mokiniai).

Į kitas klases laisvų mokymosi vietų nėra.

Numatomos stojamųjų egzaminų datos:

į 1 (pradines) klases: balandžio 6–9 dienomis. (stojamojo egzamino datos pakeistos)

į I gimnazijos (9) klases: gegužės 5 d. 15.00 val. adresu Antakalnio g. 120 (registracija nuo 14.30 val.). (stojamojo egzamino data pakeista)

Stojamųjų egzaminų programos 
Stojamojo egzamino į 1 (pradinę) klasę programa
Stojamųjų egzaminų į I gimnazijos klasę programos:

 

VGTU inžinerijos licėjaus pristatymas kandidatams į I gimnazijos klasę

 

 
 
2020 – 2021 MOKSLO METAI

 

2019 – 2020 MOKSLO METAI
 
2018 – 2019 MOKSLO METAI

 

Skip to content