Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu 5 – 12 kl. mokiniams pratęstas

  informacija atnaujinta 2020-11-27

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-26 įsakymu Nr. 30-2704/20, ugdymo procesas nuotoliniu būdu 5-12 klasių mokiniams pratęstas iki gruodžio 17 dienos.

1 – 4 klasių mokiniams (pradinukams) pamokos vyks mokykloje įprasta tvarka, veiks visos dienos mokyklos grupės, tačiau neformalaus švietimo būreliai nevyks.

 

     
NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

 

NŠA svetainėje galima susipažinti ir su psichologų bei socialinių pedagogų parengta metodine medžiaga:
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/istekliu-bankas/metodiniai-leidiniai/