DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

Ką reiškia nuotolinis mokymas(is)?

Nuotolinis mokymas(is) – udymo(si) forma, kuomet ugdymo procesas vykdomas mokomąsias veiklas organizuojant virtualiose aplinkose nuotoliniu būdu.

 

Kiek laiko truks nuotolinis mokymas(is)?

Ugdymas nuotoliniu būdu (per atstumą) bus vykdomas tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas ir kol LR Vyriausybė nepaskelbs, kad ugdymas gali būti vykdomas įprastine tvarka.

 

Kaip bus organizuojamas ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu?

Bendra nuotolinio ugdymo proceso tvarka apibrėžta VGTU INŽINERIJOS LICĖJAUS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA. Konkrečią informaciją apie nuotolinio ugdymo(si) būdus, priemones, metodus pateiks klasės/dalyko mokytojas.

 

Kaip mokiniai atsiskaitys už darbą ir gaus įvertinimus?

Apie mokinių atsiskaitomųjų darbų pobūdį bei vertinimo tvarką kiekvieno dalyko mokytojas informuos savo mokinius atskirai.

 

Ar ugdymo procesas nuotoliniu būdu bus vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį?

Taip. Ugdymo procesas vykdomas ir Tamo dienyne fiksuojamas pagal esamą pamokų tvarkaraštį. Apie konferencinius/video pokalbius su mokiniais, konsultacijas, virtualias mokymosi aplinkas kiekvieno dalyko mokytojas informuos mokinius individualiai

 

Kada bus organizuojami stojamieji  egzaminai į 1-as (pradinukai) į I gimn. (9) klases?

Detali informacija apie stojamųjų egzaminų datą bus pateikta Licėjaus internetinėje svetainėje, kai bus žinoma karantino režimo pabaiga.

 

Ką daryti, jei mano vaikas neturi namuose techninių galimybių mokytis nuotoliniu būdu?

Nesant namuose techninių galimybių mokytis nuotoliniu būdu, prašome kreiptis į Licėjaus IT specialistą Ramūną Buzą el. paštu ramunas.buzas@gmail.com  mob. tel.:  8 655 21420 arba TAMO dienyno pranešimu 8.30 – 17.00 val. Neišsprendus klausimo – į administraciją tel. nr. +370 616 40310 ar el. paštu rastine@vilicejus.vilnius.lm.lt

 

Ar bus organizuojamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) II gimn. (10) klasėms ir Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 4, 6, 8 klasių mokiniams?

 

PUPP ir NMPP šiais mokslo metais nebus organizuojami. Išsamiau https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/desimtoku-pasiekimu-patikrinimas-siais-mokslo-metais-nevyks-

Skip to content