Mokytojų STEAM+E kompetencijų tobulinimas licėjuje

2024 m. balandį, mokinių atostogų metu, VGTU inžinerijos licėjaus mokytojai tobulino savo STEAM+E kompetencijas metodiniuose mokymuose, kurie surengti įgyvendinant „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo partnerysčių tarptautinį projektą „Defining Standards in STEAM+E (Entrepreneurship) Education“. Projekto tikslas – sustiprinti tarpdiscipliniško mokymo metodiką integruojant antreprenerystės (verslumo) kompetencijas.

Metodinių mokymų metu mokytojai gilinosi į įvairių metodikų bei veiklos būdų panaudojimo galimybes ugdymo procese. STEAM ir antreprenerystės (angl. Entrepreneurship) derinimo svarbą, pristatydama projekto gaires, pabrėžė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė skatindama į ugdymo procesą žvelgti inovatyviai ir perspektyviai apmąstant mokinių ateities gebėjimus bei pasirengimą įgyvendinti savo praktines galimybes. Antreprenerystės idėją ir ugdymo būtinybą pristatė licėjaus verslumo ir ekonomikos mokytoja, Lietuvos Junior Achievement vadovė Andželika Rusteikienė. Savo pranešime „Antreprenerystė mokykloje: kompetencijos ir įgyvendinimas“ ji supažindino mokymų dalyvius su antreprenerystės bendrosiomis kompetencijomis ir įgyvendinimo galimybėmis pabrėždama, jog kiekvienas – tiek mokytojas, tiek mokinys – turime vidinio potencialo ugdyti(s) verslumo idėjomis grįstą mąstymą, požiūrį bei veikimo principus.

Mokymų dalyviams buvo pateikta keletas praktinių įrankių bei metodų, kurie suteikia galimybių efektyvinti ugdymą pritaikant juos pamokose ir tokiu būdu ugdant mokinių platesnį, visuminį, suvokimą, įgalinantį taikyti įgytas žinias praktiškai, t. y. įprasminti mokymosi veiklas per jų realizavimo galimybes.

Praktiniais problemų sprendimo būdų (angl. Solutions for Real-Life Problems) įrankiais bei estetikos metodo (angl. More Aesthetic) taikymu dalinosi licėjaus anglų k. mokytoja ekspertė Aurelija Čebelienė.

Kalbėdamas apie projektine veikla grįstą mokymą (angl. Project-based learning) ir akcentuodamas tai, kuo skiriasi paviršutinė įsivaizduojama projektinė veikla nuo tikrojo giluminio projektinio mokymo(si) praktinių patarimų pateikė fizikos ir inžinerijos vyr. mokytojas, Vilniaus STEAM centro metodininkas Ignas Jurčiukonis, taip pat pristatęs ir virtualios realybės (angl. Virtual Reality) panaudojimo galimybes pamokose bei kartu su kolege licėjaus inžinerijos mokytoja bei Vilniaus STEAM centro metodininke Lina Zajančkauskiene pademonstravęs robotikos ir mašininio mokymo (angl. Robotics and Machine Learning) integravimo į praktines mokymosi veiklas pavyzdžius.

Licėjaus IT mokytojas metodininkas, VILNIUS TECH docentas dr. Pavel Stefanovič, kalbėdamas apie mūsų visuomenės judėjimą 5.0 Industrijos (angl. Industry 5.0) link,  pristatė dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intelligence), G.P.T.-3, 5G ir daiktų interneto (angl. 5G and Internet of Things) idėjas bei panaudojimo galimybes ugdymo procese.

Tęsdama vis spartėjantį 5.0 Industrijos procesą, licėjaus chemijos ir biotechnologijų mokytoja, Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo darbuotoja dr. Edita Semaško intrigavo mokymų dalyvius kalbėdama apie genetikos kodą ir klausdama, kas tai ir ar įmanoma jį pakeisti (angl. Genetic code: what is it and can it be changed?).

Metodiniuose mokymuose dalyvavusių mokytojų laukia kitas žingsnis – įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Konsultuojami projekto ekspertų bei kolegų bei pasitelkdami mokymų metu įgytomis žiniomis bei įrankiais ir metodais, mokytojai parengs STEAM metodika grįstas pamokas integruodami į jų veiklas antreprenerystės idėjas bei kompetencijas.

Mokytojų STEAM+E kompetencijų tobulinimas licėjuje

 

 

Skip to content