Visuomeninio ugdymo pamokos 3 klasėje

Šiais 2023-2024 m. m. trečių klasių mokiniai jau mokosi pagal atnaujintas Bendrąsias programas (BP). Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) grindžiamas kompetencijomis, kurias trečių klasių mokiniai ugdosi ir per naują mokomąjį dalyką – visuomeninį ugdymą.

Visuomeninio ugdymo pamokose rugsėjo – spalio mėnesiais 3a klasės mokiniai nagrinėjo skyrių „Gyvename bendruomenėse“. Vaikai suprato, kodėl norint naudotis teisėmis yra svarbu atsakingai atlikti pareigas. Tam, kad mokiniai geriau suprastų už ką atsakinga demokratinė valstybės valdžia, kaip Lietuvos piliečiai išrenka valstybės valdžios atstovus, kodėl dalyvauti rinkimuose yra kiekvieno piliečio pareiga, jie vyko į Seimą. Aplankė Seimo posėdžių salę, susipažino su parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra. Taip pat apsilankė Valstybės pažinimo centre, dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pasinerk į demokratiją“. Kūrybiškai susipažino su demokratijos valdymo forma bei jos pagrindiniais bruožais. Edukacijos pabaigoje mokinių laukė viktorina. Mokiniai išmoko pagal patarimus parengti rinkiminę kalbą. Klasėje demokratiškai išsirinko klasės seniūną.

Taip pat visuomeninio ugdymo pamokose mokiniai suprato, kodėl svarbu puoselėti savo kalbą ir kultūrą. Išsiaiškino, kodėl ir kaip buvo organizuotas žygis „Tūkstantmečio odisėja“.

Ateityje 3a klasės mokiniai taps aktyviais piliečiais.

mokytoja Lina Kairiūkštienė

 

 

Skip to content