Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas

2023 m. spalio 7 d. 3a klasė mokinė Sofija Šalnaitė dalyvavo tradiciniame Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Kaune).

Skaitovas turėjo paruošti du kūrinius: vieną iš šių metų jubiliatų kūrybos (J. Baltrušaičio, V. Mykolaičio-Putino, K. Binkio, K. Barėno, A. Matučio, B. Pūkelevičiūtės, J. Degutytės, M. Vainilaičio, H. A. Čigriejaus, B. Vilimaitės, A. Mikutos, V. Palčinskaitės, V. Jasukaitytės, S. Gedos, S. T. Kondroto, D. Kajoko), antrą – kito autoriaus arba savos kūrybos.

Sofija deklamavo A. Matučio eilėraštį „Sveiki!” ir E. Daciūtės eilėraštį “Pokalbis”. Ji užbūrė publiką ir gavo padėką už dalyvavimą konkurse.

mokytoja Lina Kairiūkštienė

 

Skip to content