Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas

2023 m. spalio 7 d. 3a klasė mokinė Sofija Šalnaitė dalyvavo tradiciniame Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Kaune).

Skaitovas turėjo paruošti du kūrinius: vieną iš šių metų jubiliatų kūrybos (J. Baltrušaičio, V. Mykolaičio-Putino, K. Binkio, K. Barėno, A. Matučio, B. Pūkelevičiūtės, J. Degutytės, M. Vainilaičio, H. A. Čigriejaus, B. Vilimaitės, A. Mikutos, V. Palčinskaitės, V. Jasukaitytės, S. Gedos, S. T. Kondroto, D. Kajoko), antrą – kito autoriaus arba savos kūrybos.

Sofija deklamavo A. Matučio eilėraštį „Sveiki!” ir E. Daciūtės eilėraštį “Pokalbis”. Ji užbūrė publiką ir gavo padėką už dalyvavimą konkurse.

mokytoja Lina Kairiūkštienė