Naujas tarptautinis Erasmus+ STEM projektas VGTU inžinerijos licėjuje

2017 m. gruodžio 4 d. Rygoje (Latvijoje) įvyko pirmasis ERASMUS+ projekto „Teachers and Pupils STEM competence development in Elementary School” partnerių susitikimas. Projekte dalyvauja 4 šalys: Latvija (Sociālās Inovācijas Centrs, Ķekavas vidusskola), Slovėnija (Zavod VseUk), Estija (Põltsamaa Co-Educational Gymnasium) ir Lietuva (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus). VGTU inžinerijos licėjui šiame susitikime atstovavo direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė bei matematikos mokytoja Neringa Reisienė.

Susitikimo metu partneriai pristatė savo mokyklas, pasidalino mintimis ir įžvalgomis apie STEM situaciją savo šalies mokyklose, aptarė tolimesnį veiklų planą, analizavo galimas projekto vykdymo ir plėtros kryptis.

Šio projekto tikslinė grupė – 5-8 klasių mokiniai ir šiame koncentre dėstantys mokytojai, taip pat bus siekiama įtraukti mokinių tėvus bei kitus bendruomenės narius. Projekto tikslas – tobulinti mokytojų ir mokinių STEM srities kompetencijas, gilinti žinias apie tvarias bei kūrybiškas technologijas ir skatinti mokinių domėjimąsi gamtamokslėmis disciplinomis.

Šiuo tarptautiniu bendradarbiavimu bus siekiama ne tik tobulinti inžinerinę ir gamtamokslinę bendrojo ugdymo kryptį, taip pat bus parengta bendra visų šalių metodinė medžiaga apie STEM integravimą į bendrojo ugdymo procesą ir išleista metodinė priemonė, kuria kiekviena šalis-partnerė pasidalins su savo šalies mokyklomis.

Kitas projekto partnerių susitikimas numatomas 2018 m. rudenį Estijoje.