Kodėl STEM: 15 atsakymų

Bendradarbiaudami Latvijos, Slovėnijos, Estijos ir Lietuvos Erasmus+ programos projekto „Pupils and Teachers STEM Competence Development in Elementary School“ partneriai parengė metodinę priemonę – 15 infografikų apie STEM aktualijas. Šiame duomenų rinkinyje koncentruotai pateikiama informacija apie svarbiausius STEM aspektus, kurie nagrinėjami švietimo, karjeros ir mokslinių pasiekimų kontekste.

Rengiant šią medžiagą buvo galvojama ne tik apie STEM situaciją mokyklose, tačiau siekta šią sritį aptarti ir platesniu mastu. Infografinėje medžiagoje apibrėžiama STEM sąvoka, akcentuojama ir iliustruojama STEM svarba, nagrinėjami gerosios patirties pavyzdžiai pasauliniu ir Europos mastu siekiant atkreipti dėmesį į bendrąsias tendencijas, daug dėmesio skiriama lyčių lygybės klausimui kviečiant susimąstyti apie takoskyrą, kartais vis dar nemotyvuotai brėžiamą tarp berniukų ir mergaičių, kai kalbama apie STEM. Pabandyta pažvelgti ir į ateities perspektyvas, susijusias su STEM srities karjera bei poreikiais.

Atlikta analizė rodo, kad vis dar stokojame aiškaus STEM svarbos vertinimo ir ateities galimybių suvokimo. Tad šia parengta medžiaga siekiama ne tik informuoti, bet ir atkreipti dėmesį bei atidžiau pamąstyti apie tai, kaip turėtume elgtis šiandien, kad būtume sėkmingi ateityje.

15 infografikų apie STEM
Skip to content