Karys leitenantas Jonas Averka vedė pamokas mokiniams

Gegužės 8 dieną jaunas leitenantas Jonas Averka, Garbės sargybos kuopos karys,  atvykęs į licėjų vedė netradicines pamokas 5d, 6a, 6c, 6d, 7a, 7c ir 8b klasių mokiniams. Leitenantas pasakojo apie kariškio profesiją, jos specifiką, kaip ir kodėl pats pasirinko šį kelią. Vyras įdomiai aiškino mokiniams, kad kariuomenėje yra svarbu ne tiek procesas, kiek rezultatas (mokinių gyvenime tai prilygino mokymuisi ir išmokimui), diskutavo su mokiniais šiuo klausimu.
Jonas Averka papasakojo apie Karo akademiją, kariškio dienotvarkę ir discipliną, dabartinį savo darbą Garbės sargybos kuopoje, davė daug patarimų, kaip išgyventi laukinėje gamtoje, nepasiklysti miške, kaip saugiai rasti kelią namo. Vėliau karys supažindino su mokomaisiais ginklais ir papasakojo daug įdomių bei praktiškų dalykų.
Leitenantas 11–17 metų mokinius kvietė atvykti į ,,Sukarintą vasaros stovyklą 2017“ ir turiningai praleisti vasaros atostogas. Daugiau informacijos apie stovyklą: http://www.karine-stovykla.lt/

Ugdymo karjerai koordinatorė Loreta Dirsienė

Skip to content