Išvyka į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją

Rugsėjo 30 dieną 2e ir 3c klasių mokiniai lankėsi karo akademijoje. Mokiniai sužinojo, kad tai aukštoji mokykla, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdanti karininkus. Karininkas, vedęs ekskursiją, papasakojo, kad Lietuvos karo akademijos įkūrimo diena laikoma 1992 m. birželio 16-oji, kai Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo“, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla. 1998 m. lapkričio 20 dieną Akademijai suteiktas partizano generolo Jono Žemaičio vardas.

Mokiniai, išklausę pasakojimą, karininko nurodymu turėjo susirikiuoti po du dviem grupėmis. Visi, dainuodami dainą „Išėjo tėvelis į mišką“, žygiavome po akademijos teritoriją.

Apsilankėme kariūnų valgykloje, kur stebėjomės ypatinga tvarka. Pamatėme pokyliams skirtą salę, Lietuvos karo akademijos muziejų, kuris įkurtas 1999 m. birželio 21dieną. Sužinojome, kad muziejuje kaupiamos, saugomos ir eksponuojamos muziejinės vertybės, susijusios su karininkų rengimu Lietuvoje. Pamatėme karines uniformas, skiriamuosius ženklus, kardus, kalavijus.

Užėjome ir į kambarius, kuriuose gyvena jaunieji įvairių kursų kariūnai. Negalėjome atsistebėti idealia kambarių tvarka. Kariūnai papasakojo, kad tokią tvarką jie palaiko patys.

Didžiausią įspūdį paliko apsilankymas lazerinėje šaudykloje. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę palaikyti rankose šautuvą ir pistoletą, paleisti keletą šūvių į taikinį. Mažos mokinių rankutės netvirtai laikė šautuvą, tad kai kuriems reikėjo kariūnų pagalbos.

Pamatėme ir kariūnų rikiuotės vietą, kaip darniai žygiuoja ir dainuoja jaunuoliai, eidami pietauti.

Pilni džiugių emocijų grįžome į mokyklą, žinodami, kad Lietuvos karininkas – ne tik puikus karinių dalykų žinovas, bet ir visapusiškai išprusęs žmogus, kuris domisi savo šalies istorija, kultūrinėmis vertybėmis ir yra aktyvus pilietis.

Mokytojos Inga Kalibatienė ir Vitalija Kikutienė

Skip to content