Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

Iki rugsėjo 10 d. tėvai (globėjai), kurių vaikai važiuoja iš kaimų ir miestelių, mokyklos direktoriui pateikia prašymą dėl išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

MOKINIŲ VAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

Skip to content