„THINK INSIDE THE BOX!“: Kūrybinės dirbtuvės šalies pedagogams

2022 m. vasario 12 d. VGTU inžinerijos licėjuje įvyko „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių tarptautinio projekto „Sukurk idėją dėžutėje! Metodologinių STEAM įrankių rinkinys mokykloms” (angl. „Think Inside the Box! A methodological STEAM toolkit for schools”) seminaras šalies mokytojams.

Renginyje pristatyta projekto metu parengta metodinė medžiaga – STEAM renginių, skirtų 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams, metodika. „Iššūkis dėžutėje” – tai inovatyvus, kūrybiškas renginys, kurio metu mokiniai praktiškai pritaiko inžinerijos, fizikos, matematikos, elektronikos, 3D modeliavimo ir programavimo žinias kurdami projektus dėžutės viduje. Šias veiklas galima sėkmingai integruoti į pamokų turinį arba surengti įdomų, išskirtinį STEAM renginį. 

VGTU inžinerijos licėjaus l. e. p. direktorė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė susirinkusiems šalies mokytojams pristatė bendrąją STEAM ugdymo koncepciją. Su projekto tikslais bei uždaviniais dalyvius supažindino projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė (VšĮ „Robotikos mokykla“). Licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė pasidalino licėjaus STEAM modelio taikymo metodiniais patarimais bei projekto metu rengiamos metodinės priemonės gairėmis. Licėjaus mokytojai, bendradarbiaujantys rengiant ir įgyvendinant metodinę medžiagą, Ignas Jurčiukonis (fizika ir inžinerija) bei Jolita Stapurevičiūtė (inžinerija) susirinkusiems seminaro dalyviams papasakojo apie kūrybinių STEAM hakatonų scenarijus, kurių praktinis išmėginimas ir buvo šio seminaro pagrindinis uždavinys. Praktinius užsiėmimus seminaro dalyviams vedė Panevėžio STEAM centro, „Robotikos mokyklos“ ir licėjaus atstovai.

Metodiką bendrai parengė projekto partneriai VšĮ „Robotikos mokykla”, VGTU inžinerijos licėjus ir Panevėžio STEAM centras. Pirmajame pilotavimo etape metodika buvo išbandyta su mokiniais Lietuvoje bei šalyse partnerėse – Estijoje ir Rumunijoje. Antrajame etape siekiama pasidalinti sukurta metodika su kitomis mokyklomis Lietuvoje.

 

Projekto „Think Inside the Box!“ kūrybinės dirbtuvės mokytojams

 

Skip to content