Svarbi informacija dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius. 

Prašymą pateikti galima el. būdu prisijungus www.spis.lt, atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius. 

Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:

  1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  2. parama mokinio reikmenims įsigyti (76 Eur per kalendorinius metus).

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip: 

1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (183 Eur); 

2 VRP dydžiai (244 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;

2,5 VRP dydžio (305 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 

Kreiptis galima: 

dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;

dėl maitinimo stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.; 

dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Daugiau informacijos:

  • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545; 
  • www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 12. Socialinės paramos mokiniams skyrimas;
  • www.e-tar.lt → Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
  • www.vilnius.lt → Savivaldybė → Teisinė informacija → Teisės aktai (įrašyti 2019-06-19, Nr. 1-94; 2019-06-26, Nr. 30-1618/19).
Skip to content