STEAM pamoka Vasario 16-ajai paminėti

Minėdamos labai svarbią Lietuvos istorijos datą – Vasario 16-ąją, Vilniaus Maironio progimnazijos 4c klasė (mokytoja Laima Jakniūnienė) ir VGTU inžinerijos licėjaus 4e klasė (mokytoja Jurgita Badaraitė) susijungė į nuotolinę bendradarbiavimo pamoką. Vaikai vieni kitus pasveikino ir pristatė mokyklas. Mokytojos trumpai supažindino su istorija, Vasario 16-osios aplinkybėmis, asmenybėmis, kurios dirbo, kad Vasario 16-osios Akte deklaruotas Lietuvos nepriklausomybės siekis būtų įgyvendintas.

Jungtinėje pamokoje atlikta STEAM veikla „Trispalvės šokis“. Mokiniai atliko praktinį bandymą, kaip ledas maišo vandenį, ir įsitikino, kad tankus šaltas vanduo sukelia maišymąsi. Mokiniai modeliavo procesą, kaip gamtoje vyksta vandens maišymasis. Pavasarį, kai ledas tirpsta, iš ledo susidaręs tankesnis šaltas vanduo leidžiasi žemyn. Taip upėse ir ežeruose maistinės medžiagos pakeliamos į paviršių.

Antruoju bandymu mokiniai praktiškai įsitikino, kad skystyje esančios dujos kyla į viršų, ir suprato, kad dujinės medžiagos yra retesnės už skysčius. Mokiniai klasėje sumodeliavo lavos lempos principą su Lietuvos vėliavos spalvomis. Visi susidomėję stebėjo, kaip skystis tapo gyvu ir šventine nuotaika pulsuojančiu šokiu.

Pradinių klasių mokytoja Jurgita Badaraitė

 

Skip to content