STEAM centrų metodinės medžiagos ir įrangos rengėjų susitikimas

Siekdamas įgyvendinti Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje apibrėžtus prioritetus, Švietimo ir mokslo ministerijos buvęs Švietimo aprūpinimo centras (dabar Nacionalinė švietimo agentūra) inicijuoja ir vykdo projektą, kuriuo siekiama sukurti 7 regioninius gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrus formaliajam ir neformaliajam ugdymui vykdyti.

Kovo 7 d. VGTU inžinerijos licėjuje lankėsi būsimų regioninių STEAM centrų metodinės medžiagos ir įrangos rengėjai. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie metodinės medžiagos rengimo principus, bendrąją STEAM strategiją.
 
STEAM centrų įkūrimo projekte dirba ir VGTU inžinerijos licėjaus atstovai, kurie kartu su šalies kolegomis rengia metodinę veiklų medžiagą ir papildo ją inžineriniais sprendimais.
 
Skip to content