Savaitė be mokinių!

Vis dar egzistuoja mitas, kad pedagogai ilsisi per mokinių atostogas. Tai paneigia VGTU inžinerijos licėjaus mokytojai, kurie nuolat mokosi ir siekia gerinti ugdymo kokybę savo mokykloje.

Per šių mokslo metų mokinių rudens atostogas licėjaus pedagogai dalyvavo įvairiose veiklose.

  • Spalio 31 d. vyko metodinės tarybos posėdis, jame aptartas pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas 2023 metais.
  • Lapkričio 3 d. mokytojai dalyvavo doc. dr. Sigitos Girdzijauskienės seminare „Gabūs vaikai – kaip atpažinti ir dirbti su jais“. Išklausė kolegų pranešimus „Pozityvi disciplina  – naudinga ar madinga?“, „STEAM ugdymo įgyvendinimas“.
  • Lapkričio 4 d. mokytojai dalyvavo muzikos terapijoje, mechatronikos dirbtuvėse. Vyko metodinių grupių susirinkimai, per kuriuos mokytojai aptarė tolimesnio ugdymo gaires, projektus, inžinerijos integracijos galimybes ugdymo procese, STEAM pamokas. Aktyviausi mokytojai vyko į ekskursiją į Kauno hidroelektrinę (https://www.youtube.com/watch?v=5JJA82WaOUs) ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (https://www.youtube.com/watch?v=byVcPkETwF0). Pedagogai susipažino su elektrinių istorija, veikla, technologija ir pagrindiniais įrenginiais. Sužinojo, kad KHAE skirta subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą, taip pat energetikos sistemos avarijų prevencijai bei likvidacijai. Direktorė paruošė mokytojams klausimus, į kuriuos draugiškas kolektyvas ekskursijos metu rado atsakymus ir pagilino savo žinias.

Mokinių rudens atostogų metu ir joms pasibaigus fizinio ugdymo mokytoja Nijolė Gudžiūnienė pakvietė kolegas dalyvauti žingsnių iššūkyje „Mokyklos eina“. Norint dalyvauti, tereikia parsisiųsti mobiliąją vaikščiojimo programėlę #walk15, kuo daugiau vaikščioti už savo ugdymo įstaigą.

Mokinių atostogos yra geriausias laikas mokytojų profesiniam tobulėjimui – tai būtina sąlyga siekiant ugdymo kokybės, padedanti tikslingai atnaujinti ir gilinti žinias, pasirengti diegti ugdymo naujoves.

Mokytoja Lina Kairiūkštienė

 

Skip to content