Respublikinė metodinė-praktinė STEAM konferencija

Respublikinė metodinė-praktinė STEAM konferencija
 „Socialinių partnerių transformacija į ugdymo partnerius. Ar tai įmanoma?“

2024 m. vasario 23 d. įvyko jau penktoji VGTU inžinerijos licėjaus tradiciškai rengiama kasmetė respublikinė metodinė-praktinė STEAM konferencija, suburianti šalies pedagogus pasidalinti švietimo inovacijomis ir kartu padiskutuoti apie naujų metodinių krypčių taikymą ugdymo procese. 

Šįkart licėjus pakvietė šalies mokytojus ir Lietuvos verslo bei kitų organizacijų atstovus aptarti galimybę į pagalbą mokytojui bei mokiniui ugdymo procese pasitelkti verslo įmones – kaip praktinės mokomųjų dalykų veiklos įgyvendintojus bei švietimo bendruomenės įgūdžių ir kompetencijų stiprinimo partnerius.

Dar 2022-2023 mokslo metais licėjaus parengta Ugdymo partnerių programa – ambicingas, tačiau nekvestionuojamai svarbus žingsnis siekiant ugdymo kokybės gerinimo ir mokytojo (tuo pačiu ir paties mokinio) stiprinimo elementas. Šios programos tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam bendradarbiavimui tarp verslo įmonių, mokslo įstaigų bei kitų organizacijų ir Licėjaus užtikrinant bendrojo ir inžinerinės krypties ugdymo kokybės gerinimą bei formuojant mokinių tikslinį inžinerinių sričių mokslų ir specialybių pasirinkimą. Praėjusių metų pavasarį šios programos pagrindu licėjus pasirašė partnerystės sutartis su dviem ugdymo partneriais – AB „Ignitis grupė“ bei AB „Lietuvos geležinkeliai – LTG“.

Šių metų konferencija „Socialinių partnerių transformacija į ugdymo partnerius. Ar tai įmanoma?“ surengta vieno iš ugdymo partnerių – AB „Ignitis grupė“ – moderniame biurų komplekse ,,Business Garden Vilnius”. Konferencijos dalyvius sveikino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės bei VILNIUS TECH atstovai. VGTU inžinerijos licėjaus direktorė doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė akcentavo, kad konferencijos raktinis žodis – partnerystė, bendradarbiavimas, susikalbėjimas; ji teigė, kad ugdymo proceso epicentras – mokytojas, kuriam reikia padaryti aibę darbų. Tad kyla aktualus klausimas: kas gi padeda mokytojui šiuolaikiškai ugdyti mokinį? Licėjaus vadovė kvietė raktiniu žodžiu „atrakinti“ transformaciją – verslui, įvairioms mokymo įstaigoms tapti ugdymo partneriais: „Stokime kartu ir darykime“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausioji patarėja Alina Kowalewska kvietė verslo bei kitų organizacijų atstovus padėti mokytojams, kurie ugdo laisvas, kūrybiškas, savarankiškas asmenybes. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos STEAM stiprinimo programos projekto vadovas dr. Simonas Šabanovas akcentavo, kad kiekvieno inžinieriaus karjeros pradžia prasideda ne dvyliktoje klasėje, o daug anksčiau. Jis teigė, kad partneriai turi suprasti ir priimti bet kurio amžiaus mokinį žibančiomis akimis, kol dega noras pažinti, suprasti, realiai pamatyti ir „pasimatuoti“ veiklą – būsimą profesinę karjerą. Apmąstant XXI a. virsmus įvairiuose kontekstuose, tampa akivaizdu, jog nebeužtenka, kad tik mokykla rūpintųsi vaiko išsilavinimu, nes šiuolaikinė žinių ekonomika reiškia didesnį žinių ir technologijų  vaidmens pripažinimą ekonomikoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos verslumo skatinimo politikos skyriaus vedėja Ieva Žaunierienė pristatydama verslumo skatinimo programas bei veiklas, leidžiančias sukurti produktą, prototipą, spręsti realias problemas, palinkėjo, kad visi prisidėtų prie Lietuvos naujos kartos talentų ugdymo.

Kodėl verta investuoti į mokyklą ir universitetą? Šį klausimą savo pranešime „Verslo įsitraukimo į švietimą vertė prasmės ieškančiai tūkstantmečio kartai“ kėlė VILNIUS TECH studijų prorektorė doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. Prorektorė aptarė ateities darbuotojų darbo pasirinkimo kriterijus (įdomus, prasmingas darbas, galimybė tobulėti, šaunūs kolegos, galimybės padėti kitiems ir atlyginimo klausimas), priimtųjų į aukštąsias mokyklas karjeros pasirinkimą, kalbėjo apie didėjantį verslo susidomėjimą darbuotojų paieška universitete. Apibendrindama savo pranešimą, doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė išsakė kvietimą verslo įmonėms prisidėti prie mokinių ugdymo: „Kuo daugiau parodysite prasmės, tuo daugiau mokiniai norės mokytis.“

Įžvalgomis apie mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) matavimą, inovacijų dedamąsias (žinias, naujumą, diegimą, vertės kūrimą), verslumą, verslo plėtros problemas, iššūkius ieškant kvalifikuotų darbuotojų ES, gebėjimus, reikalingus dabarties ir ateities darbuotojams, savo pranešime „Inovacijos – ne šventieji puodus lipdo: kokių kompetencijų reikia mokiniams, kad taptų inovatoriais“ kalbėjo Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas dr. Artūras Jakubavičius. Ambasadoriaus ir chemijos mokslų daktaro G. Nicholsono mintimi ,,Jei tyrimai yra procesas, kuriame pinigai virsta žiniomis, tai inovacijos yra procesas, kuriame žinios virsta pinigais“ dr. Artūras Jakubavičius reziumavo, kad pasaulį keičia tik inovacijos, kurios yra konkurencijos instrumentas.

„Kodėl verslas turi prisidėti prie mokinių ugdymo?“ –  klausė VGTU inžinerijos licėjaus direktorės pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė pristatydama VGTU inžinerijos licėjaus parengtą Ugdymo partnerių programą bei uždavinius, kvietė verslo ir kitas organizacijas prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo. E. Smalinskė akcentavo, kad tik praktinis patyrimas ir motyvuojanti veikla suteikia prasmę bei aiškesnį mokinių ateities studijų bei karjeros pasirinkimo suvokimą, įgalina mokinius ne tik apmąstyti savo poreikius, bet ir savarankiškai priimti tikslingus sprendimus. Priminusi projektą „Vilnius yra mokykla“, kuriuo Vilnius siekia modernumo švietimo sistemoje, VGTU inžinerijos licėjaus direktorės pavaduotoja pabrėžė, jog jaunam žmogui tobulėti reikalingos mokyklos fizinę apibrėžtį peržengiančios edukacinės erdvės, o pats įtaigiausias kontekstas – realiai veikiantis pasaulis kitapus mokyklos durų.  Keldama klausimą „Ar įmanoma socialinių partnerių transformacija į ugdymo partnerius?“, Ernesta Smalinskė kreipėsi į verslą kviesdama kartu ieškoti atsakymų: „Parodykite, kad esate ir kad laukiate savo srities profesionalų. Leiskite apie save žinoti ir prisidėkite prie to, kad ateityje jaunoji karta ieškotų jūsų, o ne užsienio kompanijų.“

Diskusijos-interviu metu VGTU inžinerijos licėjaus direktorė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė prisiminė pirmuosius žingsnius Ugdymo partnerių programos įgyvendinimo link. Įprasta ugdymo procese girdėti apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tačiau ugdymo partneriams keliamas kitoks uždavinys – būti mokytoju konkrečiame ugdymo proceso etape. Ir tai nėra lengva užduotis, todėl pasiryžusiųjų tapti ugdymo partneriais gretos kol kas tik pildosi. Partnerystės pradžią, abipusius uždavinius bei lūkesčius licėjaus vadovė prisiminė kartu su jau esamais ugdymo partnerių atstovais – #EnergySmartSTART edukacinių programų vadove Vaiva Rutkauskaite bei Božena Petikonis-Šabaniene (AB „Ignitis grupė“) ir organizacijos vystymo įvairovės ir įtraukties vadove Audra Lauciuviene bei ugdymo ir organizacijos vystymo vyr. eksperte Asta Šliaviene (AB „Lietuvos geležinkeliai-LTG“).

Antroje – praktinėje – konferencijos dalyje vyko praktinės-kūrybinės mokytojų ir ugdymo partnerių dirbtuvės, kurių metu aptartos licėjaus jau įgyvendintos STEAM pamokos bendradarbiaujant su ugdymo partneriais, diskutuota apie mokyklos ir verslo bendradarbiavimo galimybes, apsibrėžtos naudos ir vertės, įsivertinti sunkumai bei nusimatytos konstruktyvios ir prasmingos partnerystės gairės.

Į licėjaus kvietimą diskutuoti ir apsvarstyti ugdymo partnerystę atsiliepė UAB „INHUS Engineering“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Refra“, UAB „TELTONIKA loT GROUP“, AB „Oro navigacija“, UAB „Prime auto“ („Porsche Lietuva“), UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „VMG Wood Invest“, UAB „Elinta Robotics“, UAB „EPSO-G“, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA, VšĮ „Panevėžio plėtros agentūra“, UAB „IBM Lietuva“, Lietuvos lazerių asociacija. Didžioji dalis šių įmonių jau pasiūlė galimybę tiek VGTU inžinerijos licėjaus mokiniams, tiek mokytojams prisidėti prie ugdymo proceso organizavimo ir įsitraukė į pamokų bei kitų ugdymo veiklų rengimą ir įgyvendinimą.

Dėkojame konferencijos dalyviams už prasmingas diskusijas, įžvalgas bei atsakingą nusiteikimą ateities partnerystei. Bendradarbiavimas su ugdymo partneriais gali prasmingai prisidėti prie švietimo kokybės, projektų sėkmės, plėtoti inovacijas ugdymo srityje ir auginti motyvuotą būsimą tam tikros srities specialistą.

Respublikinė metodinė-praktinė STEAM konferencija (2024.02.23)

Skip to content