Projektas „Mano miestas“

6a ir 6c klasių mokiniai kelias savaitės per gamtamokslinių tyrimų pamokas vykdė projektą „Mano miestas“. Mokiniai iš laisvai pasirenkamų priemonių statė savo svajonių miestą, namą, rajoną. Prieš tai susipažinę su pastatų pusiausvyros sąlygomis ir stabilumo konstrukcijomis, jie bandė pastatyti kuo stabilesnį pastatą, kad jis atlaikytų įvairius gamtos išbandymus.

Fizikos ir gamtamokslinių tyrimų mokytoja Marina Glodenienė