Pradinių klasių mokinių jaunųjų tyrėjų darbų pristatymas – konkursas

Švari ir saugi aplinka, gamtos turtai reikalingi mūsų kartos žmonėms ir būsimoms kartoms. Tik įgiję įvairių žinių apie gamtą,  mokiniai suvoks gamtos saugojimo svarbą.

Spalio 22 d. vykdant visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą  ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“ mūsų mokykloje vyko pradinių klasių mokinių jaunųjų tyrėjų darbų pristatymas – konkursas. Renginį pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Ponomariovienė, kuri teigė, kad kiekvienas žmogus turėtų stabtelti, apsidairyti aplink save, pamatyti, koks grožis mus supa ir pasistengti jį išsaugoti.

Šiame konkurse dalyvavo 2 – 4 klasių mokiniai, kurie skaitė pranešimus, pristatė projektinius darbus gamtotyrine bei gamtosaugine temomis, kuriuose buvo apibendrinta du mėnesius vykdyta tiriamoji veikla.

Atlikdami tiriamąją veiklą mokiniai mokėsi: stebėti pokyčius; fiksuoti faktus, sieti juos į priežastinių ryšių sekas; atkreipti dėmesį į gamtinės aplinkos įvairovę ir gyvybės formų tarpusavio priklausomybę; suvokti saulės, vandens ir oro įtakos reikšmę gyviems organizmams; prognozuoti galimus rezultatus, analizuoti iškeltas problemas; daryti išvadas; ruošti savo darbo pristatymus.

Klausytojus stebino mokinių įžvalgos, gebėjimas teorines žinias taikyti atliekant įvairiausius praktinius tyrimus. Po renginio buvo apdovanoti geriausieji pranešėjai ir pakviesti dalyvauti Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencijoje ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“.

Veikdamas kaip aktyvus gamtos tyrėjas mokinys atkreipia dėmesį į jos įvairovę, tyrinėja aplinką ir kaupia išsamius, įvairiapusiškus duomenis apie ją.

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas, sako Johanas Volfgangas Gėtė. Reikia išmokti skaityti tą knygą atidžiai ir atsakingai. Šventą pareigą Žemei ir gyvybei turime jausti kiekvienas.

Pradinio ugdymo mokytojos Lina Kairiūkštienė ir Renata Žukauskienė

Skip to content