Paramos-labdaros akcija „Ištiesk pagalbos ranką” VGTU inžinerijos licėjuje

Licėjuje  gruodžio mėnesį vyko tradicinė paramos – labdaros akcija ,,Ištiesk pagalbos ranką“. Jos metu visa licėjaus bendruomenė aukojo kalėdines dovanėles, kurias ruošėme vienišiems, ligotiems seneliams.  Džiaugiamės, kad į kvietimą prisidėti prie šios akcijos atsiliepė tiek daug mokinių, jų tėvelių ir mokytojų.

Nedidelis kabinetas buvo užtvindytas dovanėlėmis, kurias nešė mokytojai, surinkę iš mokinių, patys mokiniai, mokiniai lydimi savo klasių vadovų. Dovanėlės atkeliavo iš atskirų šeimų ir buvo pirktos bendrai klasės kolektyvų, o mokinių savanorių buvo išrūšiuotos ir supakuotos.

Šių metų akcijoje sulaukėme labai daug savanorių, mokiniai ateidavo patys, siūlėsi pakuoti dovanas, dirbo iš peties dvi dienas, kartais dovanas pakavo net devyni mokiniai vienu metu!

Gruodžio 18 dieną 6d klasės mokiniai su klasės vadovu Ignu Jurčiukoniu vyko su dovanėlėmis į Antavilių pensionatą lankyti senelių ir neįgalių žmonių. Mokiniai pamatė, kaip gyvena žmonės pensionate, lankė senelius jų kambariuose, dalino dovanėles, bendravo. Pensionato socialinė darbuotoja Snaigė suorganizavo įdomią ekskursiją po pensionatą. Mokiniai lankėsi koplytėlėje, sporto salėje, valgykloje, poilsio kambariuose, klausėsi pensionato istorijos.

Keletas šeštokų minčių po apsilankymo:

,,Išgyvenau labai daug emocijų, seneliai apsikabinę verkė ir man jų buvo gaila“ (Miglė)

,,Man patiko pasikalbėti su seneliais, aš galvojau, kad seneliai nekalbės“ (Kristupas)

,,Man labai patiko, seneliai buvo labai mandagūs“ (Nerijus)

Buvo labai daug neįgalių senelių, man pasidarė jų gaila“ (Viltė)

Buvo liūdna, nes daug senelių buvo labai sergantys. Aš sutikau vieną laimingą močiutę, bet ji irgi buvo susilaužiusi koją“ (Aurėja)

Gruodžio 20 dieną į licėjų atvyko Maltos ordino savanoris Vytautas, kuris 8c klasės mokiniams papasakojo apie ordiną, jo veiklą ir savanorių daromus gerus darbus. Su Maltos ordinu bendradarbiaujame jau treti metai. Vytautas, atvykdamas pasiimti mūsų mokinių paruoštų  dovanėlių, kaip ir pernai, atsivežė maltiečių sriubos, kurią mokiniai ragavo klausydami Vytauto pasakojimų apie jo kelią į savanorystę, patirtus gyvenimo iššūkius, savirealizaciją ir savanoriaujant patiriamus jausmus.    

O mes džiaugiamės galėdami prisidėti prie Maltos ordino savanorių daromų gerų darbų ir perduoti kalėdinių dovanėlių vienišiems seneliams.

Ačiū už jūsų gerumą!

Akcijos organizatorė socialinė pedagogė Loreta Dirsienė

Skip to content