Pamokų stebėjimas Zagarolo Istituto Borsellino Falcone gimnazijoje Italijoje

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Vėbrienė kartu su anglų kalbos mokytoja Neringa Leišiene 2016 m. lapkričio 7-11dienomis Zagarolo Istituto Borsellino Falcone mokykloje Italijoje stebėjo ugdymo procesą. Tokią galimybę mokytojoms suteikė licėjuje vykdomas Erasmus+ mobilumo projektas „Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7–18 metų amžiaus mokinių inžinerines kompetencijas“.

Stažuotės pradžioje mokytojos susipažino su mokykla, jos direktore, mokytojais ir mokiniais. Ugdymo procesas vyksta šešias dienas per savaitę, pamokos prasideda 8.10- baigiasi 13.10, pamokos trukmė – viena valanda, be to, mokinių tvarkaraštis sudarytas taip, kad gimnazistai tą patį dalyką mokosi dvi valandas. Manau, kad tai iš tiesų pasiteisina, nes yra pakankamai laiko išeiti teorinę medžiagą, ją pritaikyti įvairiose veiklose, skirti laiko refleksijai ir įsivertinimui.  Gimnazijoje mokosi I-V gimnazinės klasės. Mokykloje įrengtos informacinių technologijų, gamtos mokslų laboratorijos, daugelyje kabinetų yra išmanioji Smart lenta, deja, mokytojai dar neišnaudoja visų šios lentos privalumų, o naudoja tik pateiktims rodyti. Šias laboratorijas prižiūri specialiai tam paskirti mokytojai, dėstantis mokytojas minėtuose kabinetuose tik veda pamoką.

Mokykla dalyvauja Europos Komisijos inicijuotame projekte „CLIL“ (Content and Language Integrated Learning), kurio tikslas tikslingas mokomojo dalyko ir anglų kalbos integruotas mokymas(is). Kalba tampa ne tik mokymosi objektu, bet ir priemone įgyti įvairių mokslo sričių ir profesijų žinių bei ugdyti komunikacinę kompetenciją plačiąja prasme. CLIL formos pranašumas yra tas, kad juo siekiama plėtoti ir dalyko, ir kalbos, kuria šio dalyko mokoma, žinias ir gebėjimus. Dalyko mokymas(is) anglų kalba pradedamas III gimnazijos klasėje, mokiniai gali rinktis, ką trejus metus mokysis ne savo gimtąja kalba, bet anglų. Rekomenduojama pasirinkti vieną dalyką iš socialinių, gamtos mokslų ir tiksliųjų. Integruotą pamoką veda mokytojas dalykininkas, mokantis anglų kalbą, arba dirba du mokytojai, pavyzdžiui, anglų kalbos ir mokomojo dalyko specialistas. Vadovėlius su integruotu mokymu(si) turi įsigyti mokiniai, taip pat vadovėliuose yra pažymėtos temos, kurių mokomasis turinys yra integruojamas su anglų kalba. Be to, mokomąją medžiagą dažnai rengia ir pats mokytojas. Stažuotės metu stebėtoje menų istorijos ir anglų kalbos integruotoje pamokoje buvo kalbama apie architektūrą. Pamokos pradžioje buvo rodomas filmukas, prieš tai skirta praktinė užduotis- reikėjo išrinkti raktinius žodžius, susijusius su architektūra. Vėliau visa klasė aptarė, kaip pavyko išgirsti ir taisyklingai užsirašyt inžinerinius terminus. Pamokoje buvo naudojami šie metodai: darbas poromis, praktinis darbas, diskusija, darbas su informacijos šaltiniais.

Pirmadienio popietę vyko diskusija apie Lietuvos ir Italijos švietimo sistemą, stipriąsias ir silpnąsias puses. Mokyklos dvyliktokai pristatė Italiją, įžymiąsias šalies vietas bei įdėmiai klausėsi mūsų mokytojų paruošto pristatymo apie VGTU inžinerijos licėjų, mokyklos pasirinktą mokymosi kryptį. Abiejų šalių  švietimo sistema yra panaši, baigę gimnaziją, mokiniai taip pat laiko brandos egzaminus. Po diskusijos mokytojos Irena ir Neringa vedė integruotą anglų- italų ir lietuvių kalbų pamoką, kurioje papasakojo apie mūsų gimtąją kalbą, jos kilmę, literatūrą. Italų mokiniai išmoko keletą lietuviškų žodžių: ačiū, prašom, laba diena, Lietuva, mokykla, mokytojas, buvo labai aktyvūs ir smalsūs.

Šioje Zagarolo mokykloje mūsų mokytojos stebėjo įvairių dalykų pamokas: italų, anglų literatūros ir kalbos, filosofijos, istorijos, informacinių technologijų, integruotas matematikos ir fizikos pamokas. Pamokose šalia tradicinių ugdymo(si) metodų, kaip darbas su vadovėliu, rašymas, skaitymas, derinami ir inovatyvūs metodai: darbas poromis, jungimasis į grupes, aktyvus filmo žiūrėjimas, diskusija, minčių žemėlapiai, mokinys- mokytojas, mokantis klasės draugus, darbas su įvairiomis internetinėmis svetainėmis, kompiuteriu. Pavyzdžiui, informacinių technologijų pamokoje buvo dirbama su Moodle- Scuola programa. Mokytojas savo kompiutery galėjo stebėti klasės mokinių darbą, fiksuoti jų pasiekimus, nustatyti kiekvieno mokinio gebėjimo lygį. Svarbu, kad iš karto buvo galima pakomentuoti gimnazistų darbą, taisyti jų klaidas. Mokykla yra prisijungusi prie bendros Edmodo sistemos, todėl visa dalomoji medžiaga, atlikti testai, klasės ir namų darbai persiunčiami į minėtą svetainę. Jei mokinys nebuvo pamokoje ar ne viską atliko, prisijungęs prie nurodyto puslapio gali pabaigti namie.

Viešnagės pabaigoje mokytojos aplankė ir šalia esančią pradinę mokyklą, stebėjo pirmokų italų kalbos gramatikos pamoką. Pradinukai, priešingai nei gimnazistai, privalo dėvėti mokyklinę uniformą.

Irena Vėbrienė ir Neringa Leišienė ne tik stebėjo ugdymo procesą Zagarolo mokykloje, bet aplankė ir Romą, amžinąjį miestą, įsikūrusį ant septynių kalvų. Grožėjosi šv. Petro bazilika- svarbiausia Romos katalikų bažnyčios šventove, dalyvavo šventose mišiose. Vėliau pasivaikščiojo po Romos forumą, išsidėsčiusį Kapitolijaus ir Platino kalvų papėdėje, buvusiame antikiniame miesto centre, pasigrožėjo Romos simboliu tapusia vilke, kuri, pasak legendos, išmaitino Romulą ir Remą, įkūrusius šį miestą, grožėjosi nuostabiais miesto fontanais, obeliskais, erdviomis aikštėmis ir pasivaikščiojimą baigė prie Koliziejaus- didžiausio ir seniausio pasaulyje amfiteatro. Taip pat aplankė šalia Zagarolo įsikūrusį archajinį miestą Palestriną, domėjosi jo istorija, archeologijos muziejuje klausėsi įdomios paskaitos apie istoriją, kultūrą. Ne veltui sakoma: „Tutte le strade portano a Roma“, nes atykęs į šį didingą miestą ir jo priemiesčius  tu jį vėl atrasi iš naujo.

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Vėbrienė

Skip to content