Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Šių mokslo metų balandžio–gegužės mėn. licėjaus antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visi mokiniai pasitikrins savo rašymo, skaitymo ir matematikos gebėjimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo, aštuntokai – gamtos ir socialinių mokslų. Mokinių pasiekimų patikrinime licėjus dalyvauja nuo 2014 metų. Antrus metus iš eilės pasiekimų patikrinime dalyvaus ir visų Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų atitinkamų klasių mokiniai. Kaip ir ankstesniaisiais metais, kiekvienam testus atlikusiam mokiniui bus parengta individuali ataskaita, mokytojui – klasės ataskaita, licėjui – išsami ataskaita, kurioje pateikiami lyginamieji ir kontekstiniai duomenys. Ugdymo konteksto faktoriui įvertinti mokyklose bus atliekama anoniminė atitinkamų klasių mokinių apklausa naudojantis NEC klausimynais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Laurinaitienė

Papildoma informacija:
Pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis
Nacionalinis egzaminų centras http://nec.lt/342/

Skip to content