Mokytojui Andriui Poručiui atminti

Štai: lyg nesuprastą pamoką
Tylėdami išnešam žmogų.
O atrodo, kad upę,
Išėjusią iš krantų…

Just. Marcinkevičius

Amerikiečių rašytojas, istorikas Henry Brooks Adams yra pasakęs, kad mokytojas yra susijęs su amžinybe…
Balandžio 25 dieną netekome istorijos Mokytojo Andriaus Poručio.  Ši netektis mūsų bendruomenei be galo skaudi ir netikėta. Andrius Porutis  gimė 1969 metais spalio 27 dieną. Baigęs Vilniaus 39-ąją vidurinę mokyklą, po studijų VPU nuo 1992 pradėjo dirbti Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje ( dabartiniame VGTU inžinerijos licėjuje).
Istorijos Mokytojas Andrius Porutis buvo ŠMM nepriklausomas ekspertas, LEU Istorijos fakulteto dėstytojas, programų autorius ir vadovėlių recenzentas, istorijos brandos egzaminų darbų vertintojas, mokymo priemonių mokiniams rengėjas, įvairių projektų dalyvis. Mokytojas aktyviai dalyvavo pedagoginėje ir visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje.
Andrius Porutis buvo aktyvus mokyklos bendruomenės narys, kolegų renkamas į mokyklos tarybą ir mokyklos metodinę tarybą, buvo jos vadovu, nuolatinis pilietinių akcijų iniciatorius ir dalyvis. Andrius Porutis buvo Mokytojas iš pašaukimo, 2012 apdovanotas Metų mokytojo premija, kuri skirta už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Atsiimdamas premiją, Mokytojas yra sakęs: ,,Tapti Metų mokytoju ir sulaukti sveikinimų yra didelė garbė, tačiau ne mažesnė garbė ir kasdien stovėti prieš mokinius klasėje.“
Mokyklos bendruomenės buvo mylimas ir gerbiamas už erudiciją, platų kultūrinį akiratį, subtilų humoro jausmą, principingumą, toleranciją, pagarbą mokiniui. Visiems jis buvo lyderis ir didžiausias autoritetas, o jo paties didžiausi gyvenimo mokytojai buvo Jėzus Kristus,  galėjęs bet kam paprastai ir aiškiai išdėstyti savo tiesas, ir Tomas Sojeris, patį nuobodžiausią darbą paversdavęs pramoga“. Andrius Porutis visada stengėsi būti panašus į visus savo gyvenimo mokytojus.
Dėkojame likimui, kad ėjome kartu gyvenimo tiltais.

VGTU inžinerijos licėjaus bendruomenė

Skip to content