Moksliniai tiriamieji (IUPD ir STEAM) licėjaus mokinių darbai

2022–2023 mokslo metus VGTU inžinerijos licėjaus 8 ir 10 (II gimn.) klasių mokiniai užbaigė vieni kitiems ir vertinimo komisijai pristatydami savo mokslinius tiriamuosius metinės trukmės darbus.

Įgyvendindami inžinerinio ugdymo programą ir STEAM modeliu grįstą ugdomąją veiklą, licėjaus 8 ir 10 (II gimn.) klasių mokiniai kasmet atlieka mokslinę tiriamąją veiklą, kuriai vadovauja mokinių pasirinktos disciplinos mokytojas (darbo vadovas), konsultacijas pagal poreikį mokiniams teikia ir socialinio partnerio VILNIUS TECH dėstytojai.

Visus metus mokiniai gilinasi į savo pasirinktą sritį, rengia mokslinio darbo aprašą bei atlieka praktinį-kūrybinį darbą įgyvendindami savo idėjas, ieškodami inovatyvių problemos sprendimo būdų bei pasiūlydami originalių efektyvaus pokyčio alternatyvų.

8 klasių mokiniai savo mokslinę tiriamąją STEAM projektinę veiklą įgyvendina dirbdami komandose, kur mokosi bendradarbiauti, prisiimti tiek asmeninę, tiek komandinę atsakomybę ir kartu siekti bendro tikslo. Tuo tarpu 10 kl. (II gimn.) mokiniai inžinerinio ugdymo praktikos darbą (IUPD) atlieka jau individualiai, tad ši veikla pareikalauja ne tik didelio sutelktumo ir analizės, bet ir laiko vadybos bei vidinės motyvacijos ir asmeninės paskatos, kadangi veiklos efektyvumas priklauso tik nuo asmeninio mokinio nusiteikimo.

Kiekvienais metais mokiniai stebina savo pasirinktomis tyrimų temomis, kurios rodo ne tik mokinių domėjimąsi savo mokyklos ir artimąja aplinka, bet ir gebėjimą mąstyti tvariai, ekologiškai ir inovatyviai, siekį ir paieškas atrasti, sukurti kažką netikėta, nauja ar tiesiog savarankiškai patikrinti vieną ar kitą faktą ieškant atsakymų į savo išsikeltas hipotezes. Įgyvendindami šį darbą, mokiniai ne tik atlieka tam tikrą praktinę veiklą, bet ir mokosi formuluoti mokslinės veiklos tikslą ir uždavinius, gilinasi į mokslinę literatūrą analizuojamu klausimu, susipažįsta su mokslinio darbo įgyvendinimo metodikomis, tobulina savo kompiuterinio raštingumo ir kritinio bei inžinerinio mąstymo įgūdžius, lavina produkto pristatymo ir viešojo kalbėjimo gebėjimus.

8 kl. mokinių mokslinio tiriamojo STEAM darbo temų pavyzdžiai:

 • Orą ir dirvožemį valančių augalų tyrimas ir dirbtinės ekosistemos pritaikymo galimybės didmiesčiuose
 • Namų ūkio elektros suvartojimo tyrimas
 • Maisto švaistymo VGTU inžinerijos licėjaus valgykloje tyrimas
 • Ekologiškos ir draugiškos aplinkai mokyklos 3D modelio sukūrimas
 • Išmaniosios VGTU inžinerijos licėjaus informacinės erdvės aplikacijos skaitmeninio prototipo sukūrimas
 • VGTU inžinerijos licėjaus teritorijos atnaujinimo skaitmeninio projekto parengimas
 • Kompiuterinių žaidimų emocinio poveikio VGTU inžinerijos licėjaus 5-8 kl. mokiniams ištyrimas
 • Širdies stimuliatorių veikimo, techninių privalumų ir trūkumų analizė
 • Muzikos poveikio vandens struktūrai ir augalams tyrimas
 • Dviejų pandemijų – Juodosios mirties ir Covid-19 – lyginamoji analizė

 

10 kl. (II gimn.) mokinių inžinerinio ugdymo praktikos mokslinių darbų temų pavyzdžiai:

 • Aplinkos radiacinio fono tyrimas Geigerio skaitikliu
 • Trąšų gaminimas iš maisto atliekų ir jų poveikio augalų augimui tyrimas
 • Blokinio daugiabučio namo renovacijos projektas
 • Generatoriaus telefono krovimui sukonstravimas
 • Elektrinės jėgainės kintamo žingsnio propelerio charakteristikų (efektyvumo) tyrimas
 • Vėjo jėgainės su regeneracine energijos sistema sukūrimas
 • Dviračio treniruoklio panaudojimas elektros gamybai
 • Raugintų pieno produktų rūgštingumo tyrimas
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus mokinių fizinio aktyvumo tyrimas
 • Skirtingų kavos rūšių kalio jonų tyrimas

 

Moksliniai tiriamieji inžinerinio ugdymo praktikos ir STEAM darbai