Mokinių fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimas

2021-2022 mokslo metais VGTU inžinerijos licėjuje bus įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“.

2021-2022 mokslo metais VGTU inžinerijos licėjuje įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ (toliau – Projektas), finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (Nr. 08.4.2-ESFA-R-630) priemonę.

Projektą licėjuje įgyvendins Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“.

Projekto metu siekiant stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą, 8 ir I-III gimnazijos klasių mokiniai bus apmokyti suteikti pirmąją ir būtinąją pagalbą, suteikta žinių apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, plečiamos jau turimos žinios apie žalingus įpročius ir galimas priklausomybės rizikas bei skatinama diskutuoti  lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo (tolerancijos skatinimo) temomis. Šios temos bus plėtojamos per 5 paskaitų ciklą. 

Rugsėjo 6-8 dienomis 8-ųjų ir I-ųjų gimnazijos klasių mokiniai išklausė projekto pirmąją paskaitą ir dalyvavo mokymuose „Pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimas“.

 

 

 

Skip to content